Hyvinvoinnin asialla

Planmeca on sitoutunut parantamaan ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ympäri maailmaa. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu on toimintamme keskiössä, sillä haluamme vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin työllämme ja ratkaisuillamme.

Planmeca dental sustainability

Missiona terveyden edistäminen

Turvalliset, ergonomiset ja innovatiiviset tuotteemme on suunniteltu sujuvoittamaan hammaslääketieteen ja lääketieteen ammattilaisten päivittäistä työtä, parantamaan terveydenhuollon laatua ja varmistamaan turvallisen hoitoympäristön. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota potilasturvallisuuteen. Olemme onnistuneet pienentämään potilasannosta keskimäärin 77 % Planmeca Ultra Low Dose™ -teknologian ansiosta, ja kehittäneet erilaisia älykkäitä järjestelmiä varmistaaksemme sen, että hoitokoneidemme vesi on aina puhdasta.

Tuemme hammaslääketieteen opetusta ja jatkokoulutusta eri tavoin ja osallistumme kansainvälisiin terveydenhuollon hankkeisiin mm. lahjoittamalla hammashoitolaitteita kehittyviin maihin ja katastrofialueille.

Kestäviä innovaatioita

Keskitymme tulevaisuuden vaatimukset täyttäviin innovaatioihin panostamalla vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Pitkäikäiset ja innovatiiviset laiteratkaisumme on suunniteltu niin, että niihin on helppo päivittää uusia ominaisuuksia, jolloin uutta laitetta ei tarvitse hankkia. Kun pitkäikäiset laitteemme viimein tulevat elinkaarensa päähän, yli 90 prosenttia niiden komponenteista on kierrätettävissä. Otamme ympäristön huomioon myös tuotantoprosesseissamme.

Tulevaisuuden tarpeisiin mukautuva ja kestävyysnäkökulmat huomioiva tuotesuunnittelu

Kaikki Planmeca-hoitokoneet on suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen. Ajattomasti muotoillut alustapohjaiset ratkaisumme on helppo päivittää ohjelmistopäivityksillä ja uusilla ominaisuuksilla, jolloin uutta laitetta ei tarvitse hankkia. Tämä säästää huomattavan määrän resursseja. Hoitokoneemme ja röntgenlaitteemme valmistetaan kevyestä mutta vankasta ja kestävästä alumiinista.

Tarjoamme asiakkaillemme säännöllistä kunnossapitopalveluita ja ohjeita ennaltaehkäisevää huoltotoimenpiteitä varten, joiden ansiosta tuotteidemme käyttöikää voi pidentää entisestään.

Olemme huomioineet myös vedenkulutuksen jo hoitokoneidemme suunnittelussa ja kerromme käyttöohjeissa kunkin toiminnon tarkan vedenkulutuksen, jotta asiakkaamme osaavat välttää liiallista veden käyttöä.

Kierrätettävät osat

Kun laitteemme lopulta tulevat elinkaarensa päähän, yli 90 prosenttia niiden komponenteista voidaan kierrättää. Planmecan hoitokoneet ja röntgenlaitteet valmistetaan alumiinista, joka on täysin kierrätettävissä. Alumiiniosat voidaan kierrättää uusiksi alumiinituotteiksi, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy. Kierrätetyn alumiinin käyttö kuluttaa vain 5 % energiaa siitä määrästä, joka tarvittaisiin vastaavan metallimäärän tuottamiseen raaka-aineista.

Kannustamme asiakkaitamme palauttamaan tietyt käytetyt tuotteet meille vaihto-osaohjelman kautta, joka mahdollistaa laitteiden ja tuoteosien uudelleen hyödyntämisen. Käyttöohjeistamme löytyvät kierrätysohjeet, jotta asiakkaamme osaisivat käsitellä kaikkia materiaaleja oikein. Kierrätysohjeet sisältävät myös luettelon kaikista tuotteissamme käytetyistä vaarallisista aineista sekä niiden käsittelyohjeet.

Käytämme kierrätettyä pahvia ja uusiutuvaa puuta pakkausmateriaaleissamme. Myös pakkausmateriaalit voidaan kierrättää jatkokäyttöön.

Kestävä ja resurssitehokas tuotanto

Otamme ympäristön huomioon myös tuotantoprosesseissamme. Tuote- ja pakkaussuunnittelun avulla olemme pyrkineet minimoimaan raaka-aineiden käytön ja niiden ympäristövaikutukset.

Suljettua kiertoa hyödyntävä koneistamojärjestelmämme, keskitetty jäteveden suodatus- ja hallintajärjestelmämme sekä edistyksellinen jätteenlajittelujärjestelmämme minimoivat jätteen määrän ja maksimoivat tuotantoprosessiemme ekologisen kestävyyden. Korkean teknologian koneistus- ja jauhemaalausosastoillamme kierrätämme ja käytämme uudelleen kaikki ylijäämämateriaalit.

Tinkimätöntä laatua

Kaikki tuotteemme valmistetaan tiukkoja laatuvaatimuksia noudattaen. Tuotteet testataan huolellisesti ennen kuin ne lähtevät tehtaaltamme. Näin varmistamme, että asiakkaamme saavat vain korkealaatuisimpia tuotteita. Noudatamme toiminnassamme kansainvälisiä standardeja ja Suomen lainsäädäntöä, jonka sääntelystandardit ovat maailman tiukimpia.

Tiukkojen laatuvaatimusten mukaiset tuotteet

Kaikki tuotteemme valmistetaan tiukkoja laatuvaatimuksia noudattaen. Tuotteet testataan, ennen kuin ne lähtevät tehtaaltamme. Vaikka olemme suuri kansainvälinen yritys, toimimme pienen yrityksen tavoin: olemme perheyritys, jonka toiminnoista suurin osa sijaitsee saman katon alla. Se tuo toimintaamme joustavuutta ja mahdollistaa tuotantoprosessien tehokkaan valvonnan. Laadun ja kestävyyden takeena noudatamme tiukasti mm. seuraavia standardeja:

• ISO 9001:2015 – Laadunhallintajärjestelmät
• ISO 13485:2016 – Terveydenhuollon laitteet – Laadunhallintajärjestelmät
• ISO 14001:2015 –  Ympäristöjärjestelmät

Näiden lisäksi noudatamme toiminnassamme Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä rajoittavan RoHS-direktiiviä.

Planmecan johtoryhmä seuraa ISO:n määrittämien vaatimusten noudattamista tarkasti johdon katselmuksissa. Katselmuksissa seurataan myös ympäristönäkökulmia, kuten ympäristötavoitteiden saavuttamisen tasoa, analysoidaan riskejä sekä parannusmahdollisuuksia.

Vastuullinen ja luotettu kumppani

Olemme arvostettu kumppani kaikilla markkinoillamme, ja toimimme yhteistyössä kattavan jakeluyritysten verkoston kanssa ympäri maailman. Toimittajamme on valittu tarkoin turvallisuus ja ympäristötietoisuus huomioon ottaen.

Odotamme kaikkien toimitusketjumme sidosryhmien noudattavan toimintaohjeitamme ja korruptionvastaisia ohjeitamme.


Yhteiskuntavastuu Planmecalla

Olemme vakavarainen yritys, ja siten luotettava kumppani sidosryhmillemme. Sen ansiosta voimme myös keskittyä pitkän tähtäimen toimintaan. Lukeudumme Suomen suurimpien yhteisöveroa maksavien yritysten joukkoon, ja olemme yksi pääkaupunkiseudun suurimmista tuotantoteollisuuden työnantajista. Lahjoitamme lisäksi vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin sekä toimitamme laitteita kriisialueille ja kehitysmaihin.

Vastuullinen työnantaja

Työllistämme maailmanlaajuisesti yli 4 600 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 1 000 henkilöä. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on meille ensisijaisen tärkeää. Siksi varmistamme, että työntekijöillämme on aina käytettävissään tarvittavat taidot, työkalut ja ohjeet, jotta he voivat tehdä työnsä ammattimaisesti ja turvallisesti.

Terveydenhuollon kehittäminen on liiketoimintamme ydin – niinpä haluamme panostaa myös työntekijöidemme fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on taata työntekijöidemme sitoutuminen, motivaatio ja jatkuva kehittyminen. Tuemme ja edistämme työntekijöidemme yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kannustamme heitä innovoimaan yhdessä parhaita tuloksia varten.

Seuraamme työntekijöiden sitoutumista säännöllisesti henkilöstökyselyllä. Olemme saaneet useita työhyvinvointiin liittyviä palkintoja, kuten Smartum-palkinnon henkilöstön hyvinvoinnin esimerkillisestä edistämisestä vuonna 2013.

Edistämme nuorisotyöllisyyttä

Nuorten työllistäminen on meille erityisen tärkeää. Tarjoamme nuorille vuosittain satoja kesätyö-, harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja sekä oppisopimuskoulutusta. Teemme yhteistyötä paikallisten ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa kehittääksemme uusia oppisopimus-, koulutus- ja työllistymismalleja, joiden tavoitteena on luoda uusia uramahdollisuuksia nuorille.

Vaikutamme yhteiskuntaan

Teemme vuosittain lahjoituksia erilaisiin koti- ja ulkomaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Erityisesti haluamme tukea lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Viimevuosina hyväntekeväisyyskohteita ovat olleet mm. CMI (Crisis Management Initiative), Tukikummit ry, Invalidiliitto, Suomen Punainen Risti ja Pelastakaa Lapset. Lisäksi olemme tehneet laitelahjoituksia kriisialueille ja kehitysmaihin.

Yhdysvalloissa olemme osallistuneet Mission of Mercy -tapahtumiin lähes 10 vuoden ajan. Mission of Mercy -hyväntekeväisyysklinikat tarjoavat hammashoitoa vähäosaisille, jotka eivät pysty käyttämään hammashoitopalveluja. Planmeca osallistuu vuosittain noin 25 tapahtumaan tarjoamalla klinikoille hammaskuvannuslaitteita ja Romexis-ohjelmiston diagnosoinnin tehostamiseksi.

Kansainvälistä yhteistyötä

Moni lukuisista tuoteinnovaatioistamme on syntynyt tutkimusyhteistyöstä johtavien huippuyliopistojen kanssa. Yli 300 hammaslääketieteellistä yliopistoa ympäri maailmaa on valinnut käyttöönsä Planmecan ratkaisut.

Lisäksi kehitämme maailmanlaajuista hammasalan yhteisöä järjestämällä vuosittain hammasteknologian koulutuksia sekä lukuisia verkostoitumistilaisuuksia hammasalan ammattilaisille ja yliopistoille.