Yhteistyö Planmecan kanssa

Laajennamme jatkuvasti maailmanlaajuista kumppaniverkostoamme. Etsimme innovatiivisia, samanhenkisiä klinikoita ja organisaatioita, joiden kanssa voimme tehdä yhteistyötä tulevaisuuden hammashoidon ja digitaalisen hammashoidon uraauurtavien innovaatioiden parissa. Haluamme vahvistaa hammasteknologian koulutusta ja tieteellistä tutkimusta hammashoidon ja suun terveyden alalla yhteistyöhankkeiden kautta.

Missiona huippuosaaminen

Teemme säännöllistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä hammasklinikoiden, terveydenhuollon toimijoiden sekä yliopistojen ja hammaslääketieteellisten oppilaitosten kanssa asettaaksemme uusia standardeja hammashoitoteknologian alalla. Yhteistyön avulla pyrimme kehittämään innovatiivisia ja tieteellisesti todistettuja hammashoitoratkaisuja sekä tarjoamaan hammashoidon ammattilaisille huippuluokan koulutusta. Tieteellisen yhteistyön ja koulutusyhteistyön perimmäisenä tavoitteena on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa joka puolella maailmaa.

Yhteistyö tiede- ja tutkimusprojekteissa

Monet Planmecan innovaatioista ovat saaneet alkunsa yliopistojen kanssa tehdyn yhteisen tutkimuksen ja tiiviin yhteistyön kautta. Omistautuminen tieteelliselle tutkimukselle sekä kliinisen työn eri vaiheiden ja uusien teknologioiden syvällinen ymmärtäminen ovat olennainen ja ehdoton osa Planmecan tuotekehitystä ja -suunnittelua. Haluamme syventää tieteellisen tutkimuksen ja hammasteknologiateollisuuden välistä yhteistyötä, minkä vuoksi osallistumme säännöllisesti erilaisiin tiede- ja tutkimusprojekteihin.

Olemme tällä hetkellä mukana muun muassa seuraavissa tutkimusprojekteissa:
- Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston johtama Suomen tekoälykeskus (FCAI) -yhteistyö
- Helsingin yliopistollisen sairaalan johtama, Clever Health Network (CHN) -hankkeeseen liittyvä tekoälytutkimusyhteistyö
- Tampereen yliopiston johtama Digital and Physical Immersion in Radiology and Surgery (DPI) -projekti

Vuosien yhteistyö hammaslääketieteen johtavien koulutuslaitosten kanssa on tuottanut kokonaisvaltaisia ja tieteellisesti todennettuja ratkaisuja. Esimerkiksi radiologian alalla olemme onnistuneet pienentämään potilasannoksia röntgenkuvien laatua heikentämättä sekä tehostaneet hoitokoneiden ulkoista ja sisäistä infektioiden torjuntaa mikrobiologisen tutkimuksen avulla.

Olemme osallistuneet muun muassa seuraaviin tieteellisiin julkaisuihin:
- Juha Koiviston Ultra low dose -julkaisu
- Hygiene solutions: Water line and suction tube cleaning, University of Dublin

Lisäksi pääkonttorissamme työskentelee vuosittain useita pro gradu- ja väitöskirjatutkijoita.

Yhteistyö klinikoiden kanssa

Planmecalla on todistetusti vankka kokemus teknologiakoulutuksen tarjoamisesta yhteistyössä hammasklinikoiden kanssa. Planmeca Digital Academyn maailmanlaajuinen kumppanuusohjelma on tarkoitettu edistyksellisille hammasklinikoille, jotka haluavat tarjota digitaalisen hammashoidon täydennyskoulutusta omissa tiloissaan Planmeca Digital Academy -konseptimme puitteissa.

Kumppanuusohjelma tarjoaa edistyksellisille klinikoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ja laajentaa koulutustoimintaansa yhdessä arvostetun kumppanin kanssa. Kumppanuusohjelma räätälöidään yksilöllisesti siihen osallistuvan klinikan tietotaidon, asiantuntemuksen ja tarpeiden mukaan.

Etsimme Planmecan kaikilla markkina-alueilla johtavia ja tunnettuja klinikoita, jotka haluavat tarjota korkealaatuisia täydennyskoulutuskursseja hammashoidon ammattilaisille. Yhteistyöklinikat sitoutuvat tarjoamaan laadukasta koulutusta omissa tiloissaan muille oman alueensa hammashoidon ammattilaisille.

Odotamme vahvaa asiantuntemusta seuraavilta erikoisaloilta:
- CAD/CAM
- 2D- ja 3D-kuvantaminen
- Radiologia
- Implantologia
- Juurihoito
- Oikomishoito
- Esteettinen hammashoito
- Suu- ja leukakirurgia

Tärkeimmät edut osallistuville klinikoille
Planmeca Digital Academyn kumppanuusohjelma tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden uuteen liiketoimintaan kasvavalla hammaskoulutus- ja täydennyskoulutusalalla.

Planmeca Digital Academyn kumppaniklinikoiksi hyväksytyt hammasklinikat saavat oikeuden käyttää Planmeca Digital Academy -tuotemerkkiä klinikkansa ja kurssien markkinoinnissa. Kumppaniklinikat voivat myös hyödyntää Planmecan osaamista inspiroivan ja tehokkaan klinikkaympäristön luomisessa täyttääkseen potilaidensa tarpeet. Kursseja markkinoidaan yhteistyössä Planmecan ja sen paikallisten jälleenmyyjien kanssa.

Kumppanuus vahvistaa kumppaniklinikan brändiä ja markkina-asemaa korkeatasoisen potilashoidon tarjoajana. Planmeca Digital Academy -konseptin avulla klinikka pääsee esittelemään uusia työkäytäntöjä ja diagnostisia menetelmiä muille hammashoidon ammattilaisille, mikä vahvistaa myös klinikan asemaa hammashoidon edelläkävijänä.

Tule Planmeca Digital Academy -kumppaniklinikaksi
Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota meihin yhteyttä täyttämällä lomake.

Yhteistyö yliopistojen kanssa

Yliopistoyhteistyömme tavoitteena on tarjota laadukasta täydennyskoulutusta hammashoidon ammattilaisille yhdistämällä yliopistojen akateemisen asiantuntemuksen ja Planmecan huippumodernin teknologian. Pyrimme luomaan maailmanlaajuisen samanhenkisten ja innovatiivisten laitosten kumppaniverkoston, jotta voimme tehdä yhteistyötä tulevaisuuden uraauurtavien hammashoidon innovaatioiden ja hammashoidon koulutuksen parissa.

Yhdessä maailmanlaajuisen yliopistoverkostomme kanssa pyrimme luomaan ainutlaatuisen yhteistyömallin korkeakoulujen ja hammasteknologia-alan välille. Planmecan yliopistokumppanuus tuo yhteen yliopistojen asiantuntemuksen ja tiedekunnan ammattitaitoisen henkilöstön sekä uusimmat hammashoitolaitteet ja ohjelmistoratkaisut.

Yliopistoyhteistyön ansiosta voimme tarjota hammashoidon ammattilaisille edistyksellistä hammaskoulutusta ja kattavaa tietoa siitä, miten yliopistojen tiloissa päivittäin tehtävää diagnostista ja kliinistä työtä voidaan kehittää Planmecan huippumodernien 3D-kuvantamis-, CAD/CAM- ja ohjelmistoratkaisujen sekä digitaalisten hoitokoneiden avulla.

Tärkeimmät hyödyt osallistuville yliopistoille ja hammaslääketieteellisille oppilaitoksille
Yliopistojen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta hammaslääketieteelliset oppilaitokset ja korkeakoulut voivat viedä hammashoidon ja hammasteknologian koulutuksensa täysin uudelle tasolle yhdessä arvostetun kumppanin kanssa. Yhteistyömalli tuo sekä tieteellistä että taloudellista hyötyä hammaslääketieteen laitokselle.

Kumppanuus tarjoaa yliopistoille erinomaisen tilaisuuden päästä ensimmäisten joukossa testaamaan ja tutustumaan hammashoitoalan uusiin innovaatioihin sekä edistämään toimintatapojen muutosta esittelemällä uusia työkäytäntöjä ja diagnostisia menetelmiä hammashoidon ammattilaisille. Planmecan innovatiivisilla laitteilla ja ohjelmistopaketeilla kumppaniyliopistot voivat luoda innostavan oppimisympäristön, joka täyttää modernin hammashoitokoulutuksen ja -tutkimuksen tarpeet.

Tulevaisuuden tarpeisiin mukautuva konseptimme on kaiken kattava ja helposti päivitettävä digitaalinen ratkaisu. Sen ansiosta käytössäsi on aina huippumodernit menetelmät, kuten maailman johtavat ratkaisut kaikkiin 2D- ja 3D-kuvantamisen tarpeisiin, hoitokoneet sekä CAD/CAM- ja ohjelmistoratkaisut. Hyödynnä opetustilojasi tehokkaasti, tarjoa hammashoidon ammattilaisille uusia täydennyskoulutusmahdollisuuksia ja varmista yliopistosi johtava asema hammashoidon alalla – yhteistyössä Planmecan kanssa.

Tule Planmecan kumppaniyliopistoksi
Kutsumme johtavat yliopistot ja hammaslääketieteelliset oppilaitokset mukaan maailmanlaajuiseen yliopistoverkostoomme hyötymään huippumodernista teknologiastamme.

Lisätietoa saat ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen universities(at)planmeca.com.