Käyttöehdot

Näiden maailmanlaajuisten verkkosivujen (jäljempänä "sivusto") sisällön omistaja on Planmeca Group (jäljempänä "Planmeca"). Käyttämällä sivustoa tai lataamalla aineistoa sivustolta suostut noudattamaan näiden käyttöehtojen ehtoja.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Sivusto on tekijänoikeussuojattu ja kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Planmecalle. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisältöä ei saa muokata, kopioida, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää tai myydä missään muodossa tai millään tavoin, kokonaan tai osittain, ilman Planmecan edeltävää kirjallista lupaa. Voit kuitenkin ladata tai tulostaa sivuston sisältöä, kokonaan tai osittain, muissa kuin kilpailullisissa tai Planmecan oikeuksia loukkaavissa tarkoituksissa edellyttäen, että säilytät kaikki tekijänoikeusilmoitukset ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset koskemattomina.
 
Kaikki Planmecan tavaramerkit, kauppanimet, logot, tuotenimet ja yhtiöiden nimet ovat Planmecan omistusoikeudellista omaisuutta eikä niitä saa kopioida, jäljitellä tai käyttää, kokonaan tai osittain, ilman Planmecan edeltävää kirjallista lupaa.
 
Artikkeleiden, lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö on sallittua julkisessa viestinnässä edellyttäen, että lähdetiedot mainitaan.

Sivuston sisältö

Kaiken sivustolta löytyvän sisällön, mukaan lukien rajoittumatta tiedot, tekniset piirustukset, määritykset sekä tarjous- ja tilaustiedot, uskotaan olevan virheettömiä, mutta sisältö saattaa sisältää kuitenkin epätarkkoja tai päivittämättömiä tietoja. Tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilmoittamatta ja Planmeca voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia sivustolle. Planmeca ei anna mitään takuita, että sivusto tai sen sisältö vastaa vaatimuksiasi tai että sivusto tai sisältö tarjotaan katkeamattomasti tai virheettömästi, eikä Planmeca anna mitään takuita koskien sivustolta tai sen sisällöstä mahdollisesti saatuja tuloksia tai sivuston käytöllä saatujen tietojen tarkkuutta. Sivuston tiedot saattavat viitata sellaisiin Planmecan tuotteisiin tai palveluihin, jotka eivät ole saatavilla maassasi. Ota yhteyttä Planmecan paikalliseen yhteyshenkilöön, jos haluat tietoja Planmecan tuotteiden saatavuudesta maassasi.
 
Sivusto ja sen sisältö tarjotaan sellaisenaan ja saatavuuden perusteella ilman mitään takuita, suoria tai välillisiä, mukaan lukien rajoittumatta välilliset takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. Planmeca ei ole vastuussa mistään sivuston käytön seurauksena liiketoiminnallesi tai tietokonejärjestelmällesi aiheutuneista vahingoista tai tietojen menettämisestä.

Kolmannen osapuolen sisältö ja linkit muille verkkosivustoille

Sivusto saattaa ajoittain sisältää kolmansien osapuolten tarjoamaa aineistoa tai tietoa, mukaan lukien rajoittumatta mainoksia, josta Planmeca ei ole mitenkään vastuussa.
 
Sivustolla saattaa ajoittain olla linkkejä muille verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan mukavuutena eivätkä ne muodosta sponsorointi- tai suositussuhdetta Planmecan ja linkitettyjen verkkosivustojen ja niiden sisällön tai niiden kautta tarjottavien tuotteiden välille eikä Planmeca ole mitenkään vastuussa niistä.

Viestintä sivustolla tai sen kautta

Jos lähetät viestejä sivustolla tai sen kautta, mukaan lukien rajoittumatta kysymykset, kommentit, määritykset, tekniset tiedot, tilaukset tai muu aineisto tai tiedot, jollekin Planmecan palvelimelle esimerkiksi sähköpostitse tai sivuston kautta, hyväksyt sen, että annat kaikki kyseiset tiedot käytettäviksi tietäen, että ne eivät ole luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia ja että Planmeca voi julkaista niitä ja että osoitat aineiston olevan julkaisukelpoista. Lähettämällä aineistoa hyväksyt sen, että Planmeca saattaa julkaista tiedot ja että Planmecalla on oikeus käyttää kyseisiä tietoja missä tahansa tarkoituksessa ja/tai liittää niitä mihin tahansa Planmecan tuotteisiin ilman velvoitteita. Sinä suostut turvaamaan ja suojaamaan Planmecan kolmannen osapuolen toimenpiteiltä Planmecaa vastaan liittyen lähettämääsi aineistoon.

Vastuunrajoitus

Missään tilanteessa, mukaan lukien huolimattomuus, rajoittumatta, Planmeca ei ole vastuussa millekään osapuolelle mistään suorista, välillisistä, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka aiheutuvat sivuston käytöstä tai sen käytön estymisestä tai liittyvät näihin, mukaan lukien rajoittumatta tulojen menetys, liiketoiminnan katkeaminen, ohjelmien tai tietojen häviäminen tietojenkäsittelyjärjestelmästäsi tai muuten. Sivuston tai sen tarjoavan palvelimen ei taata olevan virukseton tai muuten haitaton.

Sovellettava laki ja toimivaltainen oikeustoimialue

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näiden käyttöehtojen tulkinnasta ja/tai soveltamisesta syntyvä riita-asia toimitetaan Helsingin käräjäoikeuden käsiteltäväksi.