Zmieniamy świat na lepsze

Firma Planmeca czynnie angażuje się w działania na rzecz poprawy zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie. Przy pomocy zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w biznesie, które leżą u podstaw naszych działań, pragniemy, aby to czym się zajmujemy zmieniało życie ludzi na lepsze.

Planmeca dental sustainability

Zaangażowani w opiekę zdrowotną

Oferowane przez nas bezpieczne i ergonomiczne produkty tworzymy z myślą o poprawie jakości codziennej pracy stomatologów i pracowników służby zdrowia, co przekłada się na lepszą jakość opieki zdrowotnej oraz bezpieczniejsze środowisko leczenia. Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo pacjentów. Udało nam się zredukować dawkę podawaną pacjentowi do 77% dzięki technologii Planmeca Ultra Low Dose™ i rozwinęliśmy najróżniejsze inteligentne rozwiązania, aby zapewnić zawsze czystą wodę w naszych unitach stomatologicznych.

Ponadto angażujemy się również w działania na rzecz zapewniania coraz wyższych standardów jakości i dostępności edukacji stomatologicznej na całym świecie, jak również w ogólnoświatowe działania na rzecz opieki zdrowotnej, na przykład poprzez dostarczanie sprzętu stomatologicznego oraz przekazywanie darowizn na rzecz potrzebujących.

Zrównoważona innowacyjna przyszłość

Inwestując w badania i rozwój, myślimy przede wszystkim o przyszłościowym charakterze oferowanych przez nas innowacyjnych rozwiązań. Innowacyjna konstrukcja produktu sprawia, że nasze długotrwałe rozwiązania mogą być ulepszane o nowe funkcje i nie trzeba ich wymieniać w całości. Gdy okres eksploatacyjny naszych produktów dobiega końca, aż 90% materiałów, z których zostały wykonane nadaje się do ponownego przetworzenia. Nasze procesy produkcyjne uwzględniają również ochronę środowiska.

Przyszłościowa i rozwojowa konstrukcja produktu

Wszystkie urządzenia Planmeca są projektowane i rozwijane z myślą o przyszłości. Nasze rozwiązania platformowe oraz ponadczasowy design są proste do ulepszenia przy pomocy aktualizacji oprogramowania i dodawania nowych rozwiązań zamiast wymiany na nowe urządzenie, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty. Nasze unity dentystyczne i urządzenia rentgenowskie zbudowane są z lekkiego, lecz solidnego i wytrzymałego aluminium, które przetrwa próbę czasu.

Oferujemy naszym klientom regularną konserwację oraz instrukcje dotyczące profilaktyki sprzętu, co może jeszcze bardziej wydłużyć ich żywotność.

Przy rozwijaniu naszych unitów bierzemy również pod uwagę zużycie wody, w związku z czym załączamy w naszej instrukcji użytkownika dokładne informacje na temat jej zużycia przy każdej funkcji.

Komponenty nadające się do recyklingu

Gdy okres eksploatacyjny naszych produktów dobiega końca, aż 90% materiałów, z których zostały wykonane nadaje się do ponownego przetworzenia. Unity stomatologiczne i aparaty rentgenowskie Planmeca są wytwarzane z aluminium, które jest trwałe, a przy okazji nadaje się również do całkowitego przetworzenia. Części wykonane z aluminium mogą być przetworzone w nowe aluminiowe produkty, oszczędzając energię i surowce. Używanie poddanego recyklingowi aluminium wymaga jedynie 5% energii potrzebnej do wykonania podobnej ilości metalu z rudy.

Zachęcamy naszych klientów, aby zwracali zużyte wyznaczone produkty w ramach programu wymiany części, co pozwoli na ponowne użycie urządzeń oraz części produktów. Instrukcje dotyczące recyklingu zawarte są w podręczniku użytkownika, aby nasi klienci przetwarzali wszystkie materiały w odpowiedni sposób. Instrukcje dotyczące recyklingu zawierają również listę niebezpiecznych substancji użytych w naszych produktach oraz wskazania jak się z nimi obchodzić.

W produkcji opakowań używamy przetworzonego ponownie kartonu oraz odnawialnego drewna. Nasz opakowania mogę również zostać w całości przetworzone.

Rozwojowa i efektywna pod względem zasobów produkcja

Nasze procesy produkcyjne uwzględniają również ochronę środowiska. Zużycie surowców jest brane pod uwagę już przy projektowaniu produktu i opakowania, w celu zmniejszenia użycia surowców oraz ich wpływu na środowisko.

Dysponujemy system obróbka skrawaniem w obiegu zamkniętym, scentralizowanym systemem filtrowania i gospodarowania ściekami oraz zaawansowanym systemem sortowania odpadów pozwalającym zmniejszyć ich ilość do minimum, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie optymalizować nasze procesy produkcyjne. W naszych nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie działach zajmujących się obróbką skrawaniem i malowaniem proszkowym, recyklingowi poddajemy wszystkie nadwyżki i pozostałości, które następnie ponownie wykorzystujemy.

Jakość bez kompromisów

Wszystkie oferowane przez nas produkty są opracowywane z zachowaniem najsurowszych standardów kontroli jakości. W celu zagwarantowania naszym klientom produktów najwyższej jakości, przed opuszczeniem fabryki każdy z nich jest dokładnie sprawdzany i testowany. Realizowane przez nas działania są zgodne z międzynarodowymi standardami oraz z ustawodawstwem fińskim, odznaczającym się najsurowszymi na świecie normami regulacyjnymi.

Zgodność z najsurowszymi standardami jakości

Wszystkie oferowane przez nas produkty są opracowywane z zachowaniem najsurowszych standardów kontroli jakości oraz testowane przed opuszczeniem fabryki. Nasze podejście ma charakter zarówno globalny, jak i lokalny: jesteśmy firmą rodzinną, dlatego większość naszych działań realizowana jest „pod jednym dachem”. Dzięki temu jesteśmy elastyczni oraz posiadamy lepszą kontrolę nad procesami produkcyjnymi, ponieważ przestrzegamy niezwykle surowych norm jakości i zrównoważonego rozwoju, takich jak:

• ISO 9001:2015 – Quality Management Systems
• ISO 13485:2016 – Medical Devices - Quality management systems
• ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems

Dodatkowo w naszych działaniach bierzemy pod uwagę dyrektywę Unii Europejskiej - Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS).

Managerowie firmy Planmeca pilnują dokładnie, aby spełniać wymogi ustanowione przez ISO przy weryfikacji sposobów zarządzania. Weryfikacja obejmuje również monitorowanie aspektów ekologicznych, takich jak ochrona środowiska, analiza ryzyka oraz możliwości ulepszeń w tej dziedzinie.

Odpowiedzialny i godny zaufania partner

Bez względu na to gdzie działamy, jesteśmy firmą cieszącą się zaufaniem naszych partnerów, dlatego też współpracujemy z siecią 760 firm dystrybucyjnych na całym świecie. Nasi dostawcy są starannie dobierani pod kątem bezpieczeństwa i świadomości ekologicznej.

Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych działających w obrębie całego łańcucha dystrybucyjnego bezwzględnego przestrzegania naszego Kodeksu Postępowania i Polityki Antykorupcyjnej.


Społeczna odpowiedzialność biznesowa

Nasza stabilność finansowa sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem oraz gwarantuje długofalowy kierunek naszych działań. Jesteśmy jednym z największych podatników w Finlandii oraz jednym z największych pracodawców w sektorze produkcyjnym w rejonie Helsinek. Co roku przekazujemy również środki na różne cele charytatywne oraz dostarczamy sprzęt do stref dotkniętych kryzysem i krajów rozwijających się.

Odpowiedzialny pracodawca

Zatrudniamy ponad 4600 osób na całym świecie oraz 1000 pracowników w Finlandii. Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Dbamy o to, aby nasi pracownicy posiadali niezbędne kompetencje, narzędzia oraz dysponowali wytycznymi zapewniającymi możliwość profesjonalnego i bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków.

Ponieważ działania na rzecz ochrony zdrowia stanowią podstawę naszej działalności, pragniemy również inwestować w komfort fizyczny oraz psychiczny naszych pracowników. Nasza strategia kadrowa ma na celu zapewnianie zaangażowania, motywowania i ciągłego rozwoju naszych pracowników. Promujemy równość szans i zachęcamy naszych pracowników do wspólnego wprowadzania kolejnych innowacji w celu osiągania jak najlepszych wyników.

Zaangażowanie naszych pracowników jest regularnie weryfikowane poprzez ankiety pracownicze.  Możemy także poszczycić się kilkoma nagrodami przyznawanymi pracodawcom, na przykład nagrodą Smartum przyznaną nam w roku 2013 za wzorową realizację działań na rzecz dobrego samopoczucia pracowników.

Promowanie młodych pracowników

Szczególne znaczenie ma dla nas także kwestia zatrudnienia młodzieży. Każdego roku zapewniamy młodym ludziom setki miejsc pracy wakacyjnej, programy szkolenia zawodowego, staże oraz możliwość pisania prac naukowych. Współpracujemy z lokalnymi szkołami zawodowymi i uniwersytetami, aby zapewnić nowe formy praktyk, szkoleń i zatrudnienia w celu stworzenia młodym ludziom nowych możliwości kariery.

Wkład w społeczeństwo

Każdego roku przekazujemy środki na różne cele charytatywne, często związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem dzieci oraz młodzieży. CMI (Crisis Management Initiative), Tukikummit ry, Fińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Fiński Czerwony Krzyż i Save the Children. Dostarczamy również sprzęt do stref dotkniętych kryzysem oraz krajów rozwijających się.

W Stanach Zjednoczonych od 10 lat bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez Mission of Mercy. Charytatywne kliniki Mission of Mercy zapewniają w całym kraju opiekę stomatologiczną osobom w ciężkiej sytuacji, które nie mają zasobów oraz dostępu do usług dentystycznych. Planmeca uczestniczy rocznie w około 25 misjach, dostarczając do klinik zespoły obrazowania stomatologicznego oraz oprogramowanie Romexis dla ulepszenia diagnostyki.

Globalna współpraca

Wiele spośród naszych innowacji powstało w wyniku współprac badawczych podejmowanych z wiodącymi uniwersytetami. Na wybór naszych rozwiązań zdecydowało się już ponad 300 uniwersytetów stomatologicznych na całym świecie.

Przyczyniamy się także do rozwoju ogólnoświatowej społeczności stomatologicznej, zapewniając prywatnym lekarzom i uniwersytetom szkolenia z zakresu technologii stomatologicznych oraz umożliwiając specjalistom branżowym udział w organizowanych przez nas licznych wydarzeniach.