Nawiąż współpracę z firmą Planmeca

Nieustannie rozbudowujemy naszą ogólnoświatową sieć partnerów, w której obręb wchodzą innowacyjne kliniki i instytucje, posiadające podobne do naszego podejście, celem realizowania współpracy na rzecz przełomowych innowacji w dziedzinie stomatologii, a także szkoleń z zakresu stomatologii cyfrowej jutra. Poprzez nasze inicjatywy kolaboracyjne pragniemy podnieść poziom szkoleń z zakresu technologii stomatologicznych oraz badań naukowych w dziedzinie stomatologii i zdrowia jamy ustnej.

Współpraca naukowa i badawcza

Wiele spośród innowacji firmy Planmeca narodziło się dzięki wspólnym badaniom oraz ścisłej współpracy z uniwersytetami. Fundamentalnymi elementami rozwoju naszych produktów są, przede wszystkim, bezkonkurencyjna wiedza naukowa, dogłębne zrozumienie przebiegu pracy klinicznej oraz nowe technologie. Zamierzamy rozszerzać wspólny mianownik, jakim jest kooperacja w zakresie badań naukowych i branży technologii stomatologicznej oraz regularnie uczestniczyć w różnych projektach naukowych i badawczych.

Na przykład, w chwili obecnej, uczestniczymy w następujących projektach badawczych:
- Finnish Center for Artifical Intelligence (FCAI) – współpraca realizowana przez Uniwersytet Aalto i Uniwersytet Helsiński
- Badania nad sztuczną inteligencją (AI) realizowane w ramach Clever Health Network (CHN) prowadzone przez Szpital Uniwersytecki w Helsinkach
- Projekt Digital and Physical Immersion in Radiology and Surgery (DPI) prowadzony przez Uniwersytet Tampere

Lata bliskiej współpracy z wiodącymi uniwersytetami stomatologicznymi, na przykład w dziedzinie radiologii i mikrobiologii, zaowocowały powstaniem kompleksowych i potwierdzonych naukowo rozwiązań pozwalających na zmniejszenie dawek przyjmowanych przez pacjentów bez obniżania jakości wykonywanych zdjęć rentgenowskich, a także opracowaniem rozwiązań umożliwiających skuteczną kontrolę zakażeń unitów stomatologicznych, zarówno pod kątem zakażeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Wybrane publikacje naukowe, w których braliśmy udział:
- Publikacja dotycząca dawek ultraniskich, Juha Koivisto
- Rozwiązania z zakresu higieny: czyszczenie przewodów wodnych i ssących, we współpracy z Uniwersytetem w Dublinie

Ponadto, każdego roku w naszej siedzibie głównej gościmy również wielu studentów piszących swoje prace dyplomowe oraz doktorantów.

Kliniki partnerskie

Firma Planmeca dysponuje dogłębną wiedzą i szerokim doświadczeniem we współpracy z klinikami w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny technologii stomatologicznych. Program klinik partnerskich Planmeca Digital Academy jest programem stworzonym z myślą o najbardziej zaawansowanych klinikach stomatologicznych na świecie, zainteresowanych oferowaniem w swoich placówkach, w ramach koncepcji Digital Academy firmy Planmeca, ciągłych szkoleń z zakresu stomatologii cyfrowej.

Program partnerski, to dla najnowocześniejszych na świecie klinik ogromna okazja do rozszerzenia swojej działalności w zakresie szkoleń stomatologicznych we współpracy z zaufanym partnerem. Oferta partnerska dostosowywana jest indywidualnie do potrzeb każdej uczestniczącej w programie kliniki, w oparciu o jej wiedzę, doświadczenie oraz potrzeby.

Firma Planmeca na wszystkich rynkach, na których prowadzi swoją działalność, poszukuje wiodących i renomowanych klinik zainteresowanych oferowaniem wysokiej jakości kursów kształcenia ustawicznego przeznaczonych dla stomatologów. Natomiast kliniki uczestniczące w programie partnerskim, zobowiązują się do zapewniania w swoich placówkach wysokiej jakości szkoleń przeznaczonych dla stomatologów z ich okolicy.

Oczekujemy bogatego doświadczenia w obrębie różnych specjalizacji:
– CAD/CAM
– Obrazowanie 2D i 3D
– Radiologia
– Implantologia
– Endodoncja
– Ortodoncja
– Stomatologia estetyczna
– Chirurgia twarzowo-szczękowa

Najważniejsze korzyści dla klinik związane z uczestnictwem w programie
Program klinik partnerskich Planmeca Digital Academy stanowi doskonałą okazję do generowania nowych przychodów w obrębie rozwijającej się branży szkoleń stomatologicznych i kształcenia ustawicznego.

Kliniki stomatologiczne zakwalifikowane do programu partnerskiego Planmeca Digital Academy, w ramach działań marketingowych mających na celu wypromowanie kliniki i szkoleń, otrzymują prawo do korzystania z naszej marki Planmeca Digital Academy. Kliniki uczestniczące w programie partnerskim mogą również czerpać z wiedzy firmy Planmeca z zakresu tworzenia inspirującego i wydajnego środowiska klinicznego spełniającego potrzeby pacjentów. Wprowadzanie szkoleń na rynek realizowane jest we współpracy z firmą Planmeca oraz jej lokalnymi dystrybutorami.

Ponadto, partnerstwo wzmacnia również wizerunek marki oraz pozycję rynkową kliniki uczestniczącej w programie partnerskim, jako placówki zapewniającej najwyższy standard opieki nad pacjentem. Koncepcja Planmeca Digital Academy umacnia pozycję kliniki jako pioniera w dziedzinie stomatologii, pozwalając na wdrażanie nowych praktyk zawodowych oraz metod diagnostycznych w pracy innych stomatologów.

Zostań partnerem Planmeca Digital Academy
Jesteś zainteresowany współpracą? Aby skontaktować się z nami, wypełnij formularz.

Partnerstwo uniwersyteckie

Partnerstwo uniwersyteckie Planmeca pozwala łączyć wiedzę akademicką uniwersytetów z najnowocześniejszymi technologiami firmy Planmeca służącymi ustawicznemu kształceniu stomatologów. Dążymy do stworzenia globalnej sieci innowacyjnych, podobnie myślących instytucji, by wspólnie pracować nad przełomowymi innowacjami w dziedzinie stomatologii oraz nad przyszłością szkoleń stomatologicznych.

Wraz z naszą globalną siecią uniwersytetów dążymy do opracowywania wyjątkowych metod współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a branżą stomatologiczną. Partnerstwo uniwersyteckie Planmeca, to połączenie doświadczenia i wykwalifikowanej kadry wykładowców z najnowocześniejszym sprzętem i oprogramowaniem stomatologicznym.

Model partnerskiej współpracy z uniwersytetami zapewnia dzisiejszym stomatologom dostęp do zaawansowanych szkoleń stomatologicznych oraz dogłębnej wiedzy dotyczącej możliwości usprawniania codziennej pracy diagnostycznej i klinicznej w placówkach uniwersyteckich z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań firmy Planmeca w zakresie obrazowania 3D, CAD/CAM i oprogramowania oraz cyfrowych unitów stomatologicznych.

Najważniejsze korzyści dla szkół stomatologicznych i uniwersytetów
Dzięki naszej koncepcji partnerstwa uniwersyteckiego, uniwersytety stomatologiczne oraz inne instytucje edukacyjne mogą, we współpracy z zaufanym partnerem, przenieść edukację stomatologiczną i szkolenia z zakresu techniki stomatologicznej na nowy, wyższy poziom. Koncepcja partnerska przyniesie Twojemu wydziałowi stomatologicznemu nie tylko korzyści natury naukowej, ale i finansowej.

Partnerstwo stanowi doskonałą okazję ku temu, aby móc pierwszemu przetestować i zapoznać się z innowacjami branży stomatologicznej oraz zmodyfikować swoje działania poprzez wdrożenie nowych praktyk i metod diagnostycznych dla stomatologów. Partnerom uniwersyteckim uczestniczącym w programie oferowany jest innowacyjny sprzęt oraz pakiety oprogramowania umożliwiające stworzenie inspirującego środowiska do nauki oraz realizacji szkoleń celem zaspokojenia najnowszych potrzeb z zakresu edukacji i badań stomatologicznych.

Dzięki naszemu przyszłościowemu podejściu, tj. kompletnemu rozwiązaniu cyfrowemu stwarzającemu doskonałe możliwości rozbudowy, otrzymujesz dostęp do najnowszych metodologii, począwszy od wiodących rozwiązań z zakresu obrazowania 2D i 3D oraz unitów stomatologicznych po rozwiązania CAD/CAM i oprogramowanie. Wykorzystaj w sposób efektywny swoje zaplecze dydaktyczne i zapewnij stomatologom nowe możliwości z zakresu kontynuowania edukacji stomatologicznej, a swojej uczelni wiodącą pozycję w branży stomatologicznej — wszystko to dzięki współpracy z firmą Planmeca.

Zostań partnerem uniwersyteckim firmy Planmeca
Zapraszamy wiodące uczelnie i szkoły stomatologiczne do dołączenia do naszej globalnej sieci uniwersytetów i czerpania korzyści związanych z wykorzystywaniem naszych najnowocześniejszych technologii.

W celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do kontaktu pod adresem universities(at)planmeca.com.