Planmeca Romexis® -ohjelmiston ominaisuudet

3D-kuvantaminen

Romexis 3D Standard

– Kuvantaminen Planmecan KKTT-laitteilla
– MPR-näkymät (aksiaalinen, sagittaalinen, koronaalinen)
– 3D-renderöintinäkymät
– Pseudopanoraama- ja poikkileikkausnäkymät
– Kuvankäsittely-, annotaatio- ja mittatyökalut
– Tuonnit: DICOM, STL
– Viennit: DICOM, STL, OBJ, PLY
– KKTT-kuvien muuntaminen STL-tiedostoiksi
– Leuan ja hampaan segmentointi
– Ilmateiden segmentointi
– Segmentointi käyttämällä alueenkasvatusta
– Hermokanavan jäljittäminen ja juurikanavan merkitseminen
– KKTT-kuvien ja hammasmallien tai minkä tahansa STL-tiedoston päällekkäinasettelu
– Virtuaalisten kefalostaattikuvien luominen
– Leukanivelnäkymät
– Kahden KKTT-kuvan päällekkäinasettelu
– 2D-ruutukaappausten ja 2D-leikepinojen luominen
– Planmeca 3D -valokuvien tuki
– KKTT-kuvien ja 3D-valokuvien yhdistäminen
– Kahden 3D-valokuvan tai pintajäljennöksen vertailu
– Kahden pinnan väliset etäisyys- ja kulmamittaukset
– 3D-valokuvien muotoileminen
– Kahden pinnan mittaukset
– Ulkoisten sovellusten käynnistäminen
– Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Romexis 3D Implant

– Implantin suunnittelutyökalut (kohdistaminen, implantin kasvattaminen, implantin turva-alueet)
– Implanttikeskeiset näkymät
– Implanttikirjastot yli 120 valmistajalta
– Implanttijatkekirjastot ja yleinen implanttijatkeiden suunnittelusovellus
– Yleinen kruunukirjasto
– Implantin tarkistustyökalu
– Automaattiset implanttiraportit
– Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
– Sisältää Romexis 2D Implant -moduulin
– Sisältää Romexis 3D Standard -moduulin

Romexis 3D Implant Guide

– Implanttiohjurin suunnittelutyökalut hammastuetuille poraohjureille
– Implanttiohjurin suunnittelutyökalut limakalvotuetuille poraohjureille
– Esiasetukset 3D-tulostimille
– Automaattiset implantti- ja holkkiraportit
– Poraohjurien STL-vienti
– Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
– Sisältää Romexis 3D Standard -moduulin
– Sisältää Romexis 3D Implant -moduulin

Romexis CMF Surgery

– Anatomisten ohjauspisteiden asettaminen ja määrittäminen
– Dynaamiset mittaukset ja analyysit
– Pään suuntaustyökalu manuaalista säätöä varten
– Luusegmenttien projektioiden näyttäminen leikenäkymissä
– Yläleuan osteotomioiden suunnittelu: Le Fort I, yksiosainen, kaksiosainen ja kolmiosainen
– Alaleuan osteotomioiden suunnittelu: BSSO Hunsuck ja Obwegeser, käänteinen L, pystysuuntainen ramus ja genioplastia
– Osteotomiaviivojen dynaaminen näyttäminen leikenäkymissä
– Merkittyjen hermojen näyttäminen osteotomian suunnittelun aikana
– Segmentoitujen hampaiden näyttäminen
– Tavoitemallin sovittaminen
– Liikkeen suunnittelu esiasetusten avulla useimpien käytössä olevien liiketyyppien osalta
– Preoperatiivisten kuvien päällekkäinasettelu virtuaalisten suunnitelmien kanssa
– Välisplinttien ja lopullisten splinttien luominen, avoin STL-vienti
– Postoperatiivisten mallien vienti avoimessa STL-muodossa
– Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
– Sisältää Romexis 3D Standard -moduulin

Romexis 3D Cephalometry

- Anatomisten ohjauspisteiden sijoittaminen 3D-näkymässä tai 2D-leikenäkymissä
- Pään suuntaustyökalu manuaalista säätöä varten
- Dynaamiset mittaukset ja analyysit
- Mittaustaulukko normeihin vertaamista varten
- Ohjauspisteiden, tasojen ja mittausten visualisointi 2D-näkymissä ja 3D-renderöinnissä
- Analyysityypit: TFA Perrotti -analyysi, ortognaattisen kirurgian analyysi
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
- Sisältää Romexis 3D Standard -moduulin

Romexis Smart

– Hampaiden, yläleuan, kallon, pehmytkudoksen, alaleuan, alaleuan hermon, ilmateiden ja sinusten automaattinen segmentointi
– Automaattinen sovitus KKTT- ja intraoraalikuvaukseen
– Hampaan segmentointi digitaalisesti jäljennettyjen kruunujen avulla
– Hampaan numeroon perustuva navigointi

Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

CAD/CAM

Romexis CAD/CAM Scan

- Skannaus Planmeca Emerald® S -intraoraaliskannerilla
     - Yleisimpien työnkulkujen esiasetukset
     - Tuki erilaisten purentojen skannaukselle
     - Purennan kohdistus ilman bukkaaliskannausta koko kaaren tapauksissa
- 2D-ruutukaappausten ottaminen skannerilla
- Mallien muokkaus, suuntaaminen ja tarkastelu
     - Sävyavustin
- Hammasmallien analysointi
     - Kontaktikartan ja allemenojen laskennat
     - Hampaan leveyden, kaaren pituuden ja vapaat mittaukset
     - Bolton- ja tila-analyysit
     - Jäljennösten vertailu
- Tulostettavien hammasmallien luominen (kiinteä tai ontto)
- Reunaviivojen merkitseminen useisiin hampaisiin kummassakin leuassa
- Tiedostojen tuonnit ja viennit: STL, PLY
- Vienti: PlanCAD Premium-, 3Shape- ja exocad-muodot
- Lähetys: Romexis Cloud, DDX Cloud, TruAbutment, HeySmile ja SIMtoCARE
- Laboratoriotilauslomakkeiden luonti (PDF)
Sisältää Romexis 2D Standard -lisenssin

Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

Romexis CAD/CAM Design

- Inlay- ja onlay-täytteiden, laminaattien, ja kruunujen suunnittelu
      - Tuki jopa 32:n yksiosaisen restauraation suunnittelulle ylä- ja alaleuoissa saman istunnon aikana
      - Automatisoitu suunnittelu olemassa olevan hampaan tai anatomisesta hammaskirjastosta valitun mallin pohjalta
- Digitaalisten vahamallien luonti restauraation suunnittelua varten
- Opastettu työnkulku takaa, että kaikki tarvittavat työnkulun vaiheet tulevat tehdyiksi
- Edistyneen käyttäjän tila työnkulkujen vapaaseen mukauttamiseen
- Monipuoliset suunnittelutyökalut takaavat restauraation erinomaisen estetiikan ja tarkan istuvuuden
      - Työkalut tarkasteluun, muuntamiseen ja muokkaamiseen
      - Työkalu okklusaalisten ja interproksimaalisten kontaktien säätämiseen
      - Ienprofiilin säätötyökalut
- Restauraatioiden jyrsintä Planmecan vastaanotolle tarkoitetuilla jyrsimillä
- Restauraatioiden tulostus Planmeca Creo C5 -3D-tulostimella
- Restauraatioiden tuonnit ja viennit: STL, PLY
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
- Sisältää Romexis CAD/CAM Scan -lisenssin

Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

Romexis Ortho Simulator

- Kalvo-oikomishoidon jälkeisen potilastuloksen automaattinen simulointi yhdellä napsautuksella
- Skannausten suunnan automaattinen määritys 
- Kruunujen automaattinen segmentointi digitaalisesta jäljennöksestä 
- Työkalut automaattisen segmentoinnin ja automaattisten merkintöjen muokkaamista varten
- Hampaiden akselien automaattinen tunnistus
- Työkalut hampaiden akselien (sekä mesiaalisen/distaalisen akselin että pituusakselin) säätöä varten
- Hampaiden manuaalinen siirtäminen ja kiertäminen
- 2D-ruutukaappauksen ottaminen
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin
- Sisältää Romexis CAD/CAM Scan -moduulin

Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

Romexis CAD/CAM Complete

- Sisältää Romexis 2D Standard -lisenssin
- Sisältää Romexis CAD/CAM Scan -lisenssin
- Sisältää Romexis CAD/CAM Design -lisenssin
- Sisältää Romexis Ortho Simulator -lisenssin

Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

Klinikan työteho

Romexis Clinic Management

- Planmecan laitteiden reaaliaikainen seuranta
- Laitteiden tapahtumalokit ja yhteenvedot
- Hoitokoneiden kaksisuuntainen tiedonvälitys
- Integroidut pikaoppaat
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

DICOM-vaihtoehdot

DICOM Print

- DICOM Print SCU

DICOM Full

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve SCU
- DICOM Storage Commitment SCU
- DICOM MPPS

DICOM Dental PACS

- DICOM Storage SCP
- DICOM Query/Retrieve SCP
- DICOM Storage Commitment SCP
- DICOM Worklist Broker SCP
- Pääsynvalvonta
- Tapahtumien kirjaaminen
- Mahdollisuus uudelleenlähetykseen
- Sisältää DICOM Full -vaihtoehdon

HL7 Standard Messaging

- IHE-IT-infrastruktuuriprofiilit asiakirjojen ja potilaiden käsittelyä varten
- IHE-radiologiaprofiilit kuvantamista ja raportointia varten

Kuvansiirtopalvelu

Romexis Cloud

– Potilastietojen, kuvien ja hoitosuunnitelmien turvallinen siirtäminen
– Potilastietojen lähettäminen Romexis-ohjelmistosta toiseen Romexis-ohjelmistoon integroidun tapausseurannan avulla
– Potilastietojen lähettäminen Romexis-sovelluksesta sähköpostivastaanottajille

 

CE_MD_Planmeca_Romexis_200px.png

Kysy lisää paikalliselta Plandentilta!