Planmeca Romexis® -ohjelmiston ominaisuudet

3D-kuvantaminen

Romexis 3D Standard

- Kuvantaminen Planmecan KKTT-laitteilla
- MPR-näkymät (aksiaalinen, sagittaalinen, koronaalinen)
- 3D-renderöintinäkymät
- Pseudopanoraama- ja poikkileikkausnäkymät
- Kuvankäsittely-, huomautus- ja mittaustyökalut
- Tuonnit: DICOM, STL
- Viennit: DICOM, STL, OBJ
- KKTT-kuvien muuntaminen STL-tiedostoiksi
- Leuan ja hampaan segmentointi
- Ilmateiden segmentointi
- Segmentointi käyttämällä alueenkasvatusta
- Hermokanavan jäljittäminen ja juurikanavan merkitseminen
- KKTT-kuvien ja hammasmallien tai minkä tahansa STL-tiedoston yhdistäminen
- Leukanivelnäkymät
- Kahden KKTT-kuvan päällekkäinasettelu
- Virtuaalisten kefalostaattikuvien luominen
- 2D-pikakuvien ja 2D-leikepinojen luominen
- Planmecan 3D-valokuvien tuki
- KKTT-kuvien ja 3D-valokuvien yhdistäminen
- 3D-valokuvien päällekkäinasettelu
- 3D-valokuvien muotoileminen
- Asiakkaan liikemerkin sisältävä monisivutulostus
- Ulkoisten sovellusten käynnistäminen (Dolphin, Co-Diagostix, Simplant, Nobel Clinician jne.)
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Romexis 3D Implant

- Implantin suunnittelutyökalut (kohdistaminen, implantin laajennus, implantin turva-alueet)
- Implanttikeskeiset näkymät
- Implanttikirjastot, joissa tuotteita yli 70 valmistajalta
- Implanttijatkekirjastot ja yleinen implanttijatkeiden suunnittelusovellus
- Yleinen kruunukirjasto
- Implantin tarkistustyökalu
- Automaattiset implanttiraportit
- Sisältää Romexis 2D Standard-, Romexis 3D Standard- ja Romexis 3D Advanced -moduulit

Romexis 3D Implant Guide

- Implanttiohjaimen suunnittelutyökalut ja avoimet STL-viennit
- Automaattiset implantti- ja holkkiraportit
- Sisältää Romexis 2D Standard-, Romexis 3D Standard- ja Romexis 3D Implant -moduulit

Romexis 3D Cephalometry

- Anatomisten ohjauspisteiden sijoittaminen 3D-näkymässä tai 2D-leikenäkymissä
- Pään suunnan työkalu manuaalista säätöä varten
- Dynaamiset mittaukset ja analyysit
- Mittaustaulukko normeihin vertaamista varten
- Ohjauspisteiden, tasojen ja mittausten visualisointi 2D-näkymissä ja 3D-renderöinnissä
- Analyysityypit: TFA Perrotti -analyysi, ortognaattisen kirurgian analyysi
- Sisältää Romexis 2D Standard- ja Romexis 3D Standard-moduulit

Romexis CMF Surgery

- Anatomisten ohjauspisteiden asettaminen ja määrittäminen
- Dynaamiset mittaukset ja analyysit
- Analyysityypit: TFA Perrotti -analyysi, ortognaattisen kirurgian analyysi
- Pään suunnan työkalu manuaalista säätöä varten
- Luusegmenttien projektioiden näyttäminen leikenäkymissä
- Yläleuan osteotomioiden suunnittelu: LeFort I, yksiosainen, kaksiosainen ja kolmiosainen
- Alaleuan osteotomioiden suunnittelu: BSSO Hunsuck ja Obwegeser, käänteinen L, pystysuuntainen ramus ja genioplastia
- Osteotomiaviivojen dynaaminen näyttäminen leikenäkymissä
- Merkittyjen hermojen näyttäminen osteotomian suunnittelun aikana
- Tavoitemallin sovittaminen
- Liikkeen suunnittelu esiasetusten avulla useimpien käytössä olevien liiketyyppien osalta
- Preoperatiivisten kuvien päällekkäinasettelu virtuaalisten suunnitelmien kanssa
- Välisplinttien ja lopullisten splinttien luominen, avoin STL-vienti
- Sisältää Romexis 2D Standard- ja Romexis 3D Standard-moduulit

CAD/CAM

Romexis CAD/CAM

Tärkeimmät ominaisuudet
- Skannaus Planmeca Emerald®- tai Planmeca Emerald® S -intraoraaliskannereilla**
- 2D-pikakuvien ottaminen skannereilla**
- Sävyavustin**
- Workflow Wizard -avustustoiminto**
- Yleisimpien työnkulkujen esiasetukset**
- Vapaavalintainen musiikki skannausäänenä**
- Purennan kohdistus ilman bukkaaliskannausta koko kaaren tapauksissa**
- Erilaisten purentojen skannaus (avoin, suljettu jne. purenta)**
- Työkalut hammasmallien rajaukseen, muokkaukseen ja siistimiseen
- Ylä- ja alaleuan reunaviivojen merkitseminen**
- Mallien tarkastelu valmiiksi määritettyjen näkymien avulla
- Kontaktikartan laskennat
- Allemenojen laskennat
- Hampaan leveyden, kaaren pituuden ja vapaat mittaukset
- Bolton- ja Space-analyysit
- Tulostettavien hammasmallien luominen, kiinteä tai ontto malli
- Jäljennösten vertailu
- Tiedostojen tuonti STL- ja PLY-muodoissa
- Tiedostojen vienti PlanCAD Premium-, ExoCAD- ja 3Shape-muodoissa
- Kuvien lähettäminen Romexis Cloudin ja DDX Cloudin kautta
- Käynnistys Romexis Ortho Studioon ja PlanCAD Premiumiin
- Ulkoisten palveluntarjoajien verkkoportaalien pikakäynnistys määritettävissä
- Laboratoriotilauslomakkeiden luonti (PDF)
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

**Tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle

Tekniset tiedot
Tuonnin ja viennin tiedostomuodot: STL, PLY
Tuettu vienti seuraaviin ohjelmistoihin: 3Shape, Exocad, Planmeca PlanCAD® Premium
Tuetut pilviportaalit: HeySmile, DDX Dental, TruAbutment

Käyttöjärjestelmät
Windows 10 Pro 64-bittinen
Windows 11 Pro 64-bittinen

PlanCAD Easy – Scan

- Skannaus Planmeca Emerald- tai Planmeca PlanScan -intraoraaliskannereilla
- 2D-pikakuvien ottaminen skannereilla
- Reunaviivojen merkitseminen
- Kuvien vienti: STL, PLY
- Laboratoriotilauslomakkeiden luonti (PDF)
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Tukee vain Windows-käyttöjärjestelmää

PlanCAD Easy – Design & Mill

- Inlayden, onlayden, laminaattien, kruunujen ja siltojen suunnittelu
- Automaattinen, anatomista hammaskirjastoa hyödyntävä suunnittelu
- Kuvien ja restauraatioiden tuonti (STL) suunnittelua ja jyrsintää varten
- Restauraatioiden jyrsintä Planmeca PlanMill 40 S- tai Planmeca PlanMill 30 S -jyrsimellä
- Restauraatioiden vienti (STL)
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Tukee vain Windows-käyttöjärjestelmää

PlanCAD Easy – Complete

- PlanCAD Easy – Scan
- PlanCAD Easy – Design & Mill
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Tukee vain Windows-käyttöjärjestelmää

PlanCAD Easy – Mill only

Restauraatioiden tuonti (STL) jyrsittäväksi Planmeca PlanMill 40 S- tai Planmeca PlanMill 30 S -jyrsimellä
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Tukee vain Windows-käyttöjärjestelmää

Klinikan työteho

Romexis Clinic Management

- Planmeca-laitteiden reaaliaikainen seuranta
- Laitteiden tapahtumalokit ja -yhteenvedot
- Hoitokoneiden kaksisuuntainen tiedonvälitys
- Integroidut pikaoppaat
- Sisältää Romexis 2D Standard -moduulin

Romexis Insights

- Yhdistettyjen laitteiden online-seuranta yhdestä tai useammasta paikasta
- Laitteiden käyttöä seuraavat yhdistetyt raportit, mukaan lukien hammas-, röntgen- ja jyrsintälaitteet
- Laitemalli-, ohjelmistoversio- ja käyttötilastot pidemmällä aikavälillä
- Laitetapahtumien (ohje, virhe, käyttäjän toiminta) historia ja tilastot
- Hoitokoneiden tuntikohtainen käyttö, infektiontorjuntajaksot ja potilasanturitilastot
- Röntgenlaitteen kuvaustilastot kuvaustilan mukaan
- Jyrsimen työtilastot ja tilan seuranta

Lisävaihtoehdot

DICOM-tulostus

- DICOM-tulostus SCU

DICOM-täyslisenssi

- DICOM-tulostus SCU
- DICOM-arkisto SCU
- DICOM-työlista SCU
- DICOM-kysely/palautus SCU
- DICOM-arkistoinnin varmistus
- DICOM MPPS

DICOM PACS

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU + SCP
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve SCU + SCP
- DICOM Storage Commitment
- DICOM MPPS

Romexis Cloud

- Tapausten, kuvien ja hoitosuunnitelmien turvallinen siirtäminen
- Tapausten lähettäminen Romexis-ohjelmistosta toiseen Romexis-ohjelmistosta integroidun tapausseurannan avulla
- Tapausten lähettäminen Romexis-ohjelmistosta sähköpostivastaanottajille

CE_MD_Planmeca_Romexis_200px.png

Kysy lisää paikalliselta Plandentilta!