Romexis® Clinic Management
Oprogramowanie do monitorowania w czasie rzeczywistym

Planmeca Romexis Clinic Management software

Rewolucja w łączności

Romexis Clinic Management pomaga klinikom stomatologicznym mierzyć ich wydajność, maksymalizować przepływ pacjentów i optymalizować wydajność. Oferowane przez nas oprogramowanie gromadzi dane na temat wykorzystania wszystkich cyfrowych urządzeń firmy Planmeca, będąc nowoczesnym narzędziem do monitorowania codziennych czynności, nadzorowania działań związanych z zapewnieniem jakości oraz zarządzania działalnością kliniki.

Revolutionary connectivity


Ogromne korzyści dla wszystkich

Romexis Clinic Management oferuje unikalne korzyści oraz usługi w obrębie każdego aspektu działalności kliniki. Dzięki temu codzienna praca personelu kliniki jest o wiele płynniejsza i efektywniejsza.

Great benefits

Jeszcze większa użyteczność

- Przechowuj poszczególne ustawienia położenia fotela oraz domyślne ustawienia instrumentów dla nieograniczonej liczby użytkowników unitów stomatologicznych i uzyskuj do nich dostęp z dowolnego unitu w obrębie całej kliniki.
- Uzyskaj jeszcze płynniejszy i elastyczniejszy przebieg pracy poprzez zdalne monitorowanie postępu frezowania i otrzymywanie automatycznych powiadomień o ukończeniu pracy
- Skorzystaj z zainstalowanych skróconych przewodników, które ułatwią Ci obsługę urządzenia

Planmeca PlanMill 35

Korzyści w zakresie konserwacji i kontroli infekcji

- Zminimalizuj ryzyko przestojów dzięki działającej w czasie rzeczywistym funkcji wsparcia dla użytkownika
- Planuj i optymalizuj harmonogramy konserwacji zapobiegawczej w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie
- Wykorzystaj zalety szybkiego i łatwego rozwiązywania problemów dzięki kompletnej historii eksploatacji urządzeń
- Zapewnij bezpieczeństwo pacjentom i personelowi dzięki wbudowanej funkcji raportowania, obejmującej m.in. czuwanie nad jakością kontroli infekcji oraz dzienniki kontroli

Clinic Management maintenance benefits

Korzyści dotyczące sieci

- Monitoruj swoją klinikę dzięki połączeniu w sieć wszystkich unitów widocznych na przejrzystym podglądzie graficznym
- Uzyskuj w czasie rzeczywistym dostęp do dokładnych informacji na temat pracy każdego unitu
- Wykorzystaj możliwości scentralizowanej bazy danych, dzięki której łatwo i natychmiast uzyskasz dostęp do informacji w obrębie wszystkich placówek kliniki
- Planuj operacje w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie, co umożliwi Ci nie tylko zwiększenie ogólnej wydajności, ale także zapewni wyższą jakość

Clinic Management network benefits floor plan