Niezawodne bezpieczeństwo danych

Pracując nad oprogramowaniem Planmeca Romexis® tworzyliśmy je przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie. Chociaż pierwotnie miało ono służyć dużym organizacjom, z jego bogatych możliwości związanych z bezpieczeństwem danych mogą czerpać wszyscy nasi klienci, którzy pragną obchodzić się z danymi w sposób odpowiedzialny lub zobowiązani są do spełnienia surowych wymogów prawnych, takich jak rozporządzenie RODO obowiązujące na terenie Unii Europejskiej lub HIPAAA w Ameryce Północnej.

Identyfikowalność

Oprogramowanie Romexis zapewnia możliwość dokładnego i prostego prześledzenia, do jakich danych użytkownicy uzyskiwali dostęp.

Dowiedz się więcej

- Rejestrowanie dostępu użytkowników do informacji o pacjentach
- Rejestrowanie aktywności użytkowników, np. logowań, eksportowania informacji lub tworzenia wydruków
- Rejestrowanie wszystkich zmian dokonywanych w obrębie bazy danych – w tym czasu dokonanej modyfikacji oraz tożsamości użytkownika, który jej dokonał

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Aby chronić wszystkie dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz, oprogramowanie Romexis obsługuje kilka niezwykle ważnych technologii z zakresu bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

- W oprogramowaniu Romexis cała komunikacja na poziomie klient-serwer szyfrowana jest przy użyciu protokołu SSL
- Obsługa specyficznych dla danej organizacji certyfikatów klienta Romexis SSL
- Oprogramowanie Romexis jest kompatybilne z Microsoft SQL Transparent Data Encryption (TDE)
- Wszystkie dane osobowe są przechowywane na komputerze pełniącym funkcję serwera Romexis
- Bezpieczeństwo oprogramowania Romexis zostało potwierdzone przez zewnętrznych ekspertów