Naukowe dowody na skuteczność protokołu obrazowania Planmeca Ultra Low Dose™

Nowe badania naukowe na temat Planmeca Ultra Low Dose ™ przeprowadzone przez Ludlow i Koivisto wykazują, że protokół obrazowania niska dawka umożliwia wykonywanie CBCT ze znacznie mniejszą dawką niż standardowe obrazowanie, bez obniżenia jakości obrazu. Wnioski z badania są następujące:

"Średnie zmniejszenie dawki o 77%, w porównaniu ze standardowymi protokołami, osiągnięto przy użyciu protokołów ULD. Pomimo znaczącego zmniejszenia dawki, nie zauważono statystycznej redukcji jakości obrazu pomiędzy protokołami ULD i standardowym. Sugeruje to, że dawkę pacjenta można zmniejszyć bez utraty jakości diagnostycznej." (Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha: Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol)

Pobierz plakat z badań (w języku angielskim).Pełne badania zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Wraz z rozwojem obrazowania stomatologicznego, kwestie dotyczące obniżonych dawek i bezpieczeństwa pacjentów będą odgrywać coraz większą rolę. Według znanej zasady ALARA, dawki obrazowania muszą być tak niskie, jak jest to racjonalnie osiągalne; Pacjenci nie mogą być narażani na wyższe dawki niż konieczne do uzyskania odpowiedniej jakości obrazów diagnostycznych. Ustalenia z badań wskazują, że zmniejszone dawki pacjenta mogą być osiągnięte bez utraty jakości obrazu przy użyciu protokołu Planmeca Ultra Low Dose.

Dr Ludlow jest profesorem w dziale radiologii Wydziału Nauk Diagnostycznych i Stomatologii Ogólnej na Uniwersytecie North Carolina School of Dentistry. Znany jest jako specjalista z zakresu szeroko zakrojonych badań radiologicznych.