Planmeca ProMax® 3D Plus – nowy członek rodziny aparatów rentgenowskich Planmeca ProMax® 3D

Planmeca wprowadza nowy produkt rozszerzający rodzinę aparatów Planmeca ProMax® 3D. Planmeca ProMax® 3D Plus oferuje szeroki zakres obszarów 3D, tradycyjne obrazowanie panoramiczne 2D, zewnątrzustne obrazowanie zgryzu i cefalometrię.

Planmeca ProMax 3D Plus

Aparat Planmeca ProMax® 3D Plus oferuje szeroki zakres obszarów obrazowania 3D. Zakres dostępnych obszarów obejmuje walce od rozmiaru 34x42 mm do 140x90 mm. Tak szeroki wybór umożliwia optymalizację obszaru obrazowania do potrzeb diagnostycznych i zawsze spełnia zasadę ALARA (as low as reasonably achievable) ograniczania dawek promieniowania rentgenowskiego.

Nowy aparat umożliwia łączenie trzech typów danych 3D. Użytkownik może w nim otrzymać obraz CBCT pacjenta, zdjęcie 3D twarzy i skan 3D modelu (wycisku lub modelu gipsowego), które można połączyć w jeden plik. Tworzony jest wirtualny pacjent dla różnorodnych potrzeb diagnostycznych. Planmeca jest pierwszą firmą, która wprowadza taką koncepcję, dostępną we wszystkich swoich aparatach 3D.

Dodatkowo w Planmeca ProMax 3D Plus został wprowadzony nowy typ obrazowania panoramicznego. Standardowy program panoramiczny jest optymalizowany tak, aby ekspozycji był poddawany wyłącznie obszar zębów, co redukuje dawkę promieniowania dla pacjenta. Opcjonalnie , obrazy stawów skroniowo- żuchwowych można otrzymywać w programie, w którym kąty obrazowania TMJ są regulowane jak w klasycznych programach do diagnostyki TMJ . Aparatem Planmeca ProMax 3D Plus można wykonywać zdjęcia cefalometryczne używając klasycznego cefalostatu lub cefalostatu typu „one shot”.

“Planmeca ProMax 3D Plus to przykład naszego dbania o zachowanie najlepszych praktyk w rentgenodiagnostyce. Oferując zaawansowane i różnorodne narzędzia do diagnostyki anatomii pacjenta nigdy nie zapominamy o ważnych zasadach ograniczania dawek promieniowania, gdy tylko jest to możliwe” powiedział Pan Timo Müller, v-ce Prezes Działu X-ray w Planmeca Oy.

Aparat Planmeca ProMax 3D Plus jest oparty na technologii Planmeca ProMax 3D. Istniejące aparaty rodziny Planmeca 3D to: Planmeca ProMax® 3D s do zastosowań, w których mniejszy obszar jest wystarczający, Planmeca ProMax® 3D Classic do ogólnych zastosowań 3D, z obszarem obejmującym mandible i maxilla, Planmeca ProMax® 3D Mid z najszerszym zakresem możliwych zastosowań i Planmeca ProMax® 3D Max, który posiada obszary o wielkościach od pojedynczego zęba do całej twarzoczaszki.

Planmeca Oy i Grupa Planmeca
Planmeca Oy jest jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego, którego produkty są eksportowane do ponad 120 krajów na świecie. Centrala firmy znajduje się w Helsinkach, w Finlandii. Firma jest liderem w wielu segmentach rynku dentystycznego, projektuje i produkuje pełną gamę sprzętu dentystycznego w tym unity dentystyczne, panoramiczne (2D) i tomograficzne (3D) aparaty rentgenowskie oraz zaawansowane oprogramowanie. Planmeca jest największą prywatną firmą w branży sprzętu dentystycznego, która silnie inwestuje w swój dział R&D. Planowany obrót Grupy Planmeca w 2013 roku ma wynieść około 760 milionów EUR, zatrudnienie wynosi ponad 2,500 osób.
www.planmeca.com