Aukoton infektioiden torjunta

Puhdas vesi ja korkeimmat standardit täyttävä infektioiden torjunta ovat aina olleet keskeisiä seikkoja Planmecan hoitokoneiden suunnittelussa – olemme sitoutuneet tukemaan hoitohenkilökunnan turvallisuutta ja varmistamaan potilaille riskittömän hoitoympäristön.


Yhteistyö yliopistojen kanssa

Innovatiivinen tuotekehitys ja yhteistyö hammaslääketieteen johtavien koulutuslaitosten kanssa on tuottanut kokonaisvaltaisia ja tieteellisesti todennettuja ratkaisuja niin hoitokoneiden ulkoiseen kuin sisäiseen infektioiden torjuntaan.

Studies solutions for external and internal dental unit infection control


Tieteellisesti tehokkaaksi todistettu imuletkujen puhdistus

Planmecan imuletkujen puhdistusjärjestelmä on yksinkertainen ja erittäin luotettava tapa turvallisen hoitoympäristön ja hoitokoneen imujärjestelmän toimivuuden takaamiseksi. Järjestelmän tehokkuus on osoitettu riippumattomassa tieteellisessä tutkimuksessa.*

* M.A. Boyle, et al., Overcoming the problem of residual microbial contamination in dental suction units left by conventional disinfection using novel single component suction handpieces in combination with automated flood disinfection, Journal of Dentistry (2015)


Hoitokoneiden ulkopintojen aukoton infektiontorjunta

Hoitokoneen sileät ja yhtenäiset pinnat tekevät puhdistuksesta helppoa ja ulkoisesta infektioiden torjunnasta tehokasta, mikä on olennaista turvallisen hoidon takaamiseksi. Jauhemaalatut pinnat ovat erittäin kestäviä ja sietävät puhdistusaineita. Kaikki kriittiset osat voidaan myös steriloida autoklaavissa, ja sylkymalja voidaan irrottaa helposti puhdistusta varten.

Planmeca dental unit impeccable infection control


Veden puhtaus taattu

Planmecan vedenkäsittelyratkaisut varmistavat, että hoitovesi on aina puhdasta. Tämä takaa turvallisen hoitotoimenpiteen potilaalle sekä turvallisen työympäristön hoitohenkilökunnalle. Planmeca ActiveAqua™ on hoitokoneeseen integroitu vedenkäsittelyjärjestelmä, joka perustuu sähkökemialliseen desinfiointiin. Järjestelmä puhdistaa hoitokoneeseen menevän veden ilman lisättyjä kemikaaleja eikä vaadi käyttäjältä ylimääräisiä toimenpiteitä.