Dostęp do cennych danych i ich wykorzystywanie

Oferowane przez nas inteligentne rozwiązania umożliwiają wyższym szkołom stomatologicznym gromadzenie cennych danych na temat wykorzystania połączonych w sieć urządzeń oraz instrumentów stomatologicznych firmy Planmeca. Zgromadzone w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane do analizowania procesów leczenia, zwiększania wydajności klinik oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów.


Ustawienia osobiste z Planmeca PlanID™

Planmeca PlanID™ umożliwia szybki i łatwy dostęp do spersonalizowanych ustawień unitu stomatologicznego z wykorzystaniem karty zbliżeniowej. Dzięki Planmeca PlanID nauczyciele, do celów edukacyjnych, mogą tworzyć różne grupy użytkowników o określonych uprawnieniach oraz zdalnie je modyfikować. Dzięki unitom, które błyskawicznie dostosowują się do potrzeb różnych użytkowników, gabinety zabiegowe mogą być wykorzystywane w sposób bardziej wszechstronny – znacząco poprawiając w ten sposób ogólną wydajność kliniki. Informacje o użytkownikach zostają zapisane w bazie danych, a następnie mogą być przeglądane z poziomu modułu oprogramowania Romexis Clinic Management.

Planmeca PlanID


System monitorowania stomatologicznego

LM Dental Tracking System™ (DTS) jest pierwszym dostępnym na rynku systemem wykorzystującym technologię RFID do efektywnego śledzenia i monitorowania instrumentów oraz materiałów stomatologicznych. Zwiększa bezpieczeństwo w zakresie obchodzenia się z materiałami, jak i bezpieczeństwo samych pacjentów, podnosząc przy tym opłacalność inwestycji. Ten inteligentny system otwiera przed uniwersytetami stomatologicznymi nowe możliwości z zakresu konserwacji i zastosowań klinicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

LM Dental Tracking System


W celu uzyskania dalszych informacji, napisz na adres universities(at)planmeca.com

W celu uzyskania dalszych informacji, napisz na adres
universities(at)planmeca.com