Planmeca Ultra Low Dose™
Sprawdzone obrazowanie 3D z zachowaniem niskiej dawki


Dowiedz się czego w rzeczywistości potrzebujesz

Nie zawsze konieczne jest korzystanie z wysokich rozdzielczości i stosowanie standardowych dawek – często mniej znaczy lepiej. Na przykład, aby zobaczyć kanał nerwu szczękowego przy planowaniu implantów i ekstrakcjach zębów mądrości, w zupełności wystarczą obrazy uzyskiwane za pomocą obrazowania Planmeca Ultra Low Dose. Wszystkie te czynności można wykonać przy zachowaniu wprost niewiarygodnie niskiej dawki.

Image HD resolution

Rozdzielczość HD

wielkość woksela 150 μm, dawka pacjenta ~134 μSv
Bardzo duża szczegółowość, wysoka dawka

Planmeca HD resolution with ultra low dose

Rozdzielczość HD przy ultraniskiej dawce

wielkość woksela 150 μm, dawka pacjenta ~32 μSv
Duża szczegółowość, średnia dawka

Normal resolution

Normalna rozdzielczość

wielkość woksela 200 μm, dawka pacjenta ~86 μSv
Duża szczegółowość, średnia dawka

inormal resolution image with ultra low dose

Normalna rozdzielczość przy ultraniskiej dawce

wielkość woksela 200 μm, dawka pacjenta ~20 μSv
Duża szczegółowość, niska dawka

low dose resolution image

Rozdzielczość dla niskiej dawki

wielkość woksela 400 μm, dawka pacjenta ~30 μSv
Mniejsza szczegółowość, niska dawka

Low dose image with ultra low dose

Rozdzielczość dla niskiej dawki przy dawce ultraniskiej

wielkość woksela 400 μm, dawka pacjenta ~6 μSv
Mała szczegółowość, bardzo niska dawka