Planmeca Ultra Low Dose™ -kuvantamisprotokollan tehosta tieteellistä näyttöä

A new sJohn Ludlowin ja Juha Koiviston tuoreessa tieteellisessä tutkimuksessa osoitetaan, että Planmeca Ultra Low Dose™ -kuvantamisprotokolla mahdollistaa KKTT-kuvantamisen huomattavasti vakioprotokollia pienemmällä sädeannoksella ilman tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä.

Planmeca Ultra Low Dose™ -kuvantamisprotokollan tehosta tieteellistä näyttöä

Tiedote 04.05.2015

John Ludlowin ja Juha Koiviston tuoreessa tieteellisessä tutkimuksessa osoitetaan, että Planmeca Ultra Low Dose™ -kuvantamisprotokolla mahdollistaa KKTT-kuvantamisen huomattavasti vakioprotokollia pienemmällä sädeannoksella ilman tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan seuraavaa:

”ULD-protokollia käytettäessä sädeannokset olivat keskimäärin 77 % pienempiä kuin vakioprotokollien tapauksessa. Annosten merkittävästä pienentymisestä huolimatta ULD- ja vakioprotokollien välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä. Tämä viittaa siihen, että potilasannoksia voidaan pienentää ilman, että kuvien diagnostinen laatu heikkenee.” (Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha: Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol)

Lataa tutkimusposteri (englanninkielinen). Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin.

Hammaskuvantamisen kehittyessä edelleen nousevat annosten pienentämiseen ja potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset entistä tärkeämmiksi. Tunnetun ALARA-periaatteen mukaan kuvantamisesta aiheutuvat sädeannokset on pidettävä niin alhaisina kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Toisin sanoen potilasta ei saa altistaa suuremmalle annokselle kuin on välttämätöntä diagnostiselta laadultaan riittävien kuvien saamiseksi. Uuden tutkimuksen tulokset osoittavat, että Planmeca Ultra Low Dose -protokolla mahdollistaa potilasannosten pienentämisen ilman diagnostisen kuvanlaadun heikkenemistä.

Tri Ludlow toimii professorina University of North Carolinan hammaslääketieteellisen tiedekunnan diagnostiikan ja yleishammaslääketieteen laitoksen radiologiaosastolla. Hänet tunnetaan laaja-alaisesta radiologian alan tutkimustyöstään.


Related News