Planmeca Romexis® Smile Design auttaa hammaslääkäriä luomaan potilaalle uuden upean hymyn

Planmeca Romexis® Smile Design on tehokas ja helppokäyttöinen tietokoneohjelma, jonka avulla hammaslääkäri voi suunnitella muutamassa minuutissa potilaalle uuden hymyn. Ohjelma mahdollistaa sujuvamman työskentelyn ja auttaa hammaslääkäreitä kommunikoimaan selkeämmin muiden spesialistien, hammaslaboratorioiden sekä potilaiden kanssa.

Planmeca Romexis® Smile Design auttaa hammaslääkäriä luomaan potilaalle uuden upean hymyn

Tiedote 09.03.2015

Planmeca on vahvasti sitoutunut hammaslääkäreiden päivittäisen työnkulun parantamiseen. Yrityksen tuorein tuoteinnovaatio on Planmeca Romexis® Smile Design – tehokas ja helppokäyttöinen tietokoneohjelma, jonka avulla hammaslääkäri voi suunnitella muutamassa minuutissa potilaalle uuden hymyn. Ohjelma mahdollistaa sujuvamman työskentelyn ja auttaa hammaslääkäreitä kommunikoimaan selkeämmin muiden spesialistien, hammaslaboratorioiden sekä potilaiden kanssa. Tämä laskee potilaiden kynnystä aloittaa hoitoja ja mahdollistaa hoitosuunnitelmien paremman toteuttamisen.

Planmeca Romexis® Smile Design hyödyntää 2D-kuvaa potilaan hymystä sekä muokattavia hampaiden siluettimalleja. Planmecan tuotteet ovat tulleet tunnetuiksi helppokäyttöisyydestään – Planmeca Romexis Smile Design jatkaa tätä vahvaa perinnettä. Uuden hymyn suunnittelu tapahtuu suoraviivaisesti ja onnistuu muutamassa minuutissa.

Erinomainen käyttökokemus

Planmeca Romexis Smile Design sisältää kaikki tarvittavat työkalut uusien upeiden hymyjen suunnitteluun. Ohjelma mahdollistaa hampaiden paikan, muodon ja mittasuhteiden joustavan muokkauksen. Hampaita voi käsitellä sekä yksittäin että ryhmänä. Hampaiden pituus- ja leveysmitat ovat automaattisesti käyttäjän nähtävillä ja ohjelmalla saa myös analysoitua kasvojen sekä hampaiden mittasuhteita. Potilaan hymyn voi suunnitella täsmälleen hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti – lopputuloksena saadaan fotorealistinen ja harmoninen uuden hymyn mallinnus.

Monipuolinen kommunikaatioväline

Planmeca Romexis Smile Designin avulla potilas pääsee osaksi suunnitteluprosessia ja saa nähdä hymynsä täyden potentiaalin jo ennen hoidon aloittamista. Hoidon lopputuloksen näkeminen etukäteen vähentää epävarmuutta ja potilas voi vakuuttua siitä, että hoidon tulos on hänelle mieluinen.

Ohjelma auttaa hammaslääkäreitä kommunikoimaan tehokkaammin myös spesialistien ja hammaslaboratorioiden kanssa. Visuaalinen ja numeerinen tiedonjako asiantuntijoiden kesken ehkäisee väärinymmärryksiä ja luo vakaan pohjan hoitojen toteuttamiselle. Valmiin hymysuunnitelman voi joko tulostaa tai jakaa potilaan, hammaslaboratorion tai spesialistin kanssa Planmeca Romexis® Cloud-tiedonvälityspalvelun kautta.

Yhteensopivuus ortodonttisten ja CAD/CAM-ohjelmistojen kanssa

Planmeca Romexis Smile Design on enemmän kuin visualisointiväline – valmiit 2D-mallit toimivat visuaalisena referenssinä niin fyysisten mallien kuin lopullisten restauraatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa. ”Valmistuneet 2D-mallit ovat helposti kytkettävissä 3D-ympäristöön, sillä ne voidaan siirtää jatkotyöskentelyä varten mihin tahansa CAD/CAM-suunnitteluohjelmaan – kuten Planmeca PlanCAD® Easy, tai Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio, -ohjelmiin”, toteaa Planmecan digitaalituotteiden johtaja Helianna Puhlin-Nurminen.”Planmeca Romexis Smile Design on korvaamaton linkki hoidon suunnittelun ja toteutuksen välillä, sillä ohjelmisto mullistaa hammaslääkäreiden kommunikaation hammaslaboratorioiden sekä spesialistien kanssa.”

Planmeca Romexis Smile Design on saatavilla sekä Mac OS- että Windows-käyttöjärjestelmille. Sen voi ostaa joko Planmeca Romexis® -kuvantamisohjelmistoon sisällytettynä tai itsenäisenä ohjelmana.


Related News