Specyfikacja techniczna

Podstawowe właściwości
Skanowanie przy pomocy skanerów wewnątrzustnych Planmeca
Wykonywanie migawek 2D
Analizowanie i przeglądanie modeli
Pomiary szerokości zębów, długości łuku oraz pomiary swobodne
Analizy Boltona i przestrzenne
Korekta podstawy modelu
Porównywanie skanów
Importowanie i eksportowanie: STL, PLY
Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów (PDF)