Romexis® Dental PACS
Archiwizacja i planowanie leczenia w obrębie jednego oprogramowania

Planmeca Romexis Dental PACS

Jako pierwszy stomatologiczny system PACS oferujący archiwizację i planowanie leczenia w obrębie jednego oprogramowania, oprogramowanie Romexis® Dental PACS zostało opracowane specjalnie na potrzeby grupowych praktyk stomatologicznych, szpitali i uniwersytetów. Jest ono niezależną względem urządzeń oraz bezpieczną platformą upraszczającą przepływ pracy w obrębie obrazowania, nawet w przypadku wymagających środowisk.


Dlaczego Romexis Dental PACS jest tak wyjątkowe?

W przeciwieństwie do pozostałych systemów wykorzystywanych do archiwizacji obrazów i komunikacji, Romexis Dental PACS wchodzi w skład jednego oprogramowania umożliwiającego przeglądanie wszystkich obrazów 2D i 3D, a także oferującego pełny zakres możliwości w obrębie planowania leczenia stomatologicznego. Eliminuje to potrzebę otwierania obrazów w innych programach w celu dokonania przeglądu 3D lub zaplanowania leczenia, co znacząco zmniejsza liczbę programów, które trzeba zainstalować, nauczyć się ich obsługi oraz utrzymywać.

Szybki dostęp do obrazów

Podczas otwierania obrazów bezpośrednio z poziomu serwera Planmeca Romexis®, wszystkie obrazy prezentowane są w formie miniatur. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dostęp do właściwego obrazu jest nie tylko szybki, ale przede wszystkim bardzo łatwy. Ponadto, wszystkie obrazy można także przesyłać i archiwizować w postaci skompresowanych plików DICOM w celu zapewnienia optymalnej oszczędności czasu podczas uzyskiwania dostępu.

Obsługa wszystkich urządzeń obrazujących

System Romexis Dental PACS umożliwia archiwizację zdjęć pochodzących z innych aparatów rentgenowskich z wykorzystaniem DICOM Storage. Bezpośrednie wykonywanie obrazów 2D dostępne również w standardzie TWAIN. Ponadto, oprogramowanie Romexis może również archiwizować skany wewnątrzustne STL wykonywane przy użyciu oprogramowania firm zewnętrznych, w standardowym formacie DICOM.

Zapraszamy do zapoznania się z Deklaracją zgodności Planmeca Romexis DICOM >>

Skalowalna pojedyncza baza danych

Oprogramowanie Romexis może zostać skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwiało wdrażanie przepływów pracy w obrębie obrazowania w różnych środowiskach IT. Oznacza to, że nasi klienci mogą swobodnie uruchamiać omawiane oprogramowanie zarówno w rozbudowanych konfiguracjach jednoserwerowych, jak i w konfiguracjach zsynchronizowanych typu serwer-serwer.

Szkoleniowe materiały wideo

Szukasz sposobów na jeszcze wydajniejsze wykorzystanie oprogramowania stomatologicznego Romexis®? Obejrzyj nasze filmy instruktażowe, aby uzyskać wskazówki i poznać nowe triki.

 

Dowiedz się więcej

Romexis 6