Specyfikacja techniczna

Podstawowe właściwości

- Skanowanie skanerami wewnątrzustnymi Planmeca Emerald® lub Planmeca Emerald® S**
- Wykonywanie migawek 2D za pomocą skanerów**
- Asystent cienia **
- Kreator przepływu pracy **
- Wstępnie ustawiony dla najczęściej używanych przepływów pracy **
- Darmowy wybór muzyki do dźwięku skanowania **
- Wyrównanie bez skanu policzkowego dla przypadków pełnego łuku**
- Skanowanie różnych zgryzów, otwartych, zamkniętych itp. **
- Narzędzia do usuwania, edycji oraz przycinania modeli
- Zaznaczanie linii brzegowej dla górnej i dolnej szczęki**
- Oglądanie za pomocą predefiniowanych widoków
- Obliczenia dla map zetknięć
- Obliczenie podcięcia
- Pomiary szerokości zębów, długości łuku oraz pomiary swobodne
- Analizy Boltona i przestrzenne
- Tworzenie bazy modelu, model bryłowy i pusty
- Porównywanie skanów
- Importowanie plików STL, PLY
- Eksportowanie formatów PlanCAD Premium, ExoCAD i 3Shape
- Wysyłanie skanów za pomocą Romexis Cloud i DDX Cloud
- Uruchomienie Romexis Ortho Studio oraz PlanCAD Premium
- Konfigurowalne szybkie uruchamianie dla portalu internetowego dostawców usług zewnętrznych
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów (PDF)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

**Wyłącznie system operacyjny Windows

Dane techniczne
Formaty plików importu i eksportu: STL, PLY
Obsługiwane eksporty: 3Shape, Exocad, Planmeca PlanCAD® Premium
Obsługiwane portale w chmurze: HeySmile, DDX Dental, TruAbutment

Systemy operacyjne
Windows 10 Pro 64bit
Windows 11 Pro 64bit