Kombatybilność i DICOM

Elastyczna platforma oprogramowania Planmeca Romexis została zaprojektowana tak, aby spełnić wszelkie wymagania od małych klinik po duże szpitale i zawierała szereg funkcji ułatwiających zarządzanie systemem Romexis Planmeca:

  • 3 - warstwowe oprogramowanie serwera klienta pozwala na większą kontrolę nad systemem i umożliwia zaawansowane przetwarzanie danych, takich jak automatyczne przetwarzanie na serwerze.
  • Zdefiniowani użytkownicy i zarządzanie grupami z pełną kontrolą systemu gwarantuje, że informacje o pacjencie są dobrze chronione.
  • Planmeca Romexis tak, jak oprogramowanie Java, można oryginalnie uruchomić w systemach Windows i Mac.
  • Używając Java Web Start aktualizacja oprogramowania Planmeca Romexis odbywa się bez kłopotu; wykonanie aktualizacji serwera sprawia, że wszystkie instalacje klienckie będą automatycznie zaktualizowane.
  • Dane obrazu i raporty mogą być eksportowane do innych programów w celu dalszego przetwarzania. Planmeca Romexis można zintegrować z różnymi systemami (np. Dolphin, Simplant Pro, coDiagnostiX), korzystając z różnorodnych interfejsów; jest ono zgodne z normami międzynarodowymi, takimi jak DICOM i pozwala na pełną kompatybilność z innymi systemami i oprogramowaniami.

Oprogramowanie do obrazowania Planmeca Romexis®

Obsługiwane moduły 2D Wewnątrzustne
Panoramiczne
Cefalometryczne
Tomografia liniowa 2D
Zdjęcia
Stosy obrazów (przekroje CBCT i przekroje panoramiczne)
Obsługiwane moduły 3D 3D CBCT
Zdjęcie 3D
Skan powierzchniowy 3D
4D Jaw Motion
Obsługiwane tryby CAD / CAM * Skanowanie
Projektowanie
Frezowanie
* PlanCAD Easy tylko dla Windows.
Obsługiwane źródła zdjęć Aparat wewnątrzustny
Aparat cyfrowy lub skaner (import lub TWAIN)
Systemy operacyjne* Win 10 (64 bit) / Win 8.1 Pro / Win 7 Pro
Win 2016 Server / Win 2012 Server / Win 2008 Server
Mac**(OS X i późniejszych)
Szczegółowe informacje podane są w wymaganiach systemowych 
*Skonsultuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem aby uzyskać szczegółowe informacje o wsparciu dla urządzeń na poszczególnych platformach.
**Moduł analizy cefalometrycznej i moduł 3D Ortho Studio są wspierane przez system operacyjny Windows.
Formaty obrazów JPEG lub TIFF (2D)
DICOM (2D i 3D)
STL (3D)
TIFF, JPEG, PNG, BMP (import/eksport)
Rozmiar obrazu Zdjęcie rentgenowskie 2D: 1–9 MB
Zdjęcie rentgenowskie 3D: zazwyczaj 50 MB – 1 GB
Opcje instalacji Klient–serwer
Java Web Start
DICOM 3.0 support DICOM Import/Export
DICOM DIR Media Storage
DICOM Print SCU
DICOM Storage SCU
DICOM Worklist SCU
DICOM Query/Retrieve
DICOM Storage Commitment
DICOM MPPS
Interfejsy TWAIN Client
PMBridge (dane pacjenta i obrazy)
VDDS (dane pacjenta i obrazy)
InfoCarrier (dane pacjenta)
Datagate (dane pacjenta i użytkownika)
Integracja oprogramowania innych producentów Dolphin Imaging
Nobel Clinician
Materialise Dental Simplant
Straumann coDiagnostiX
Cybermed N-Liten