Funkcje oprogramowania Planmeca Romexis®

Obrazowanie 3D

Romexis 3D Standard

- Wykonywanie obrazów za pomocą unitów Planmeca CBCT
- Widoki MPR (osiowy, strzałkowy, czołowy)
- Widoki renderowane 3D
- Widoki pseudopanoramiczne i przekrojów poprzecznych
- Obróbka obrazów, narzędzia do tworzenia opisów i dokonywania pomiarów
- Importowanie: DICOM, STL
- Eksportowanie: DICOM, STL, OBJ
- Przekształcanie obrazów CBCT na pliki w formacie STL
- Segmentacja szczęk i zębów
- Segmentacja dróg oddechowych
- Segmentacja przy użyciu opcji powieszania obszaru
- Śledzenie kanału nerwowego i oznaczanie kanału korzenia
- Odwzorowywanie obrazów CBCT oraz modeli stomatologicznych lub dowolnych plików STL
- Tworzenie wirtualnych obrazów cefalometrycznych
- Tworzenie migawek 2D i przekrojów w stosie 2D
- Wsparcie dla zdjęć Planmeca 3D
- Odwzorowywanie obrazów CBCT i zdjęć 3D
- Nakładanie zdjęć 3D
- Kształtowanie zdjęć 3D
- Druk wielostronicowy z oznaczeniem marki klienta
- Obsługa aplikacji zewnętrznych (Dolphin, Co-Diagostix, Simplant, Nobel Clinician, itd.)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Romexis 3D Advanced

- Obrazy TMJ
- Nakładanie dwóch obszarów CBCT
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard

Romexis 3D Implant

- Narzędzia do planowania implantów (wyrównanie, przedłużenie implantu, strefy bezpieczeństwa implantu)
- Widoki centralne implantów
- Biblioteki implantów uwzględniające ponad +70 producentów
Biblioteki łączników i ogólny moduł projektowania łączników
- Ogólna biblioteka koron
- Narzędzie do weryfikacji implantów
- Automatyczne generowanie raportów o implantach
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz Romexis 3D Advanced

Romexis 3D Implant Guide

- Narzędzia do projektowania szablonów implantologicznych z wykorzystaniem opcji swobodnego eksportowania plików STL
- Automatyczne generowanie raportów dotyczących implantów i tulejek
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz Romexis 3D Advanced i Romexis 3D Implant

Romexis 4D Jaw Motion

- Rejestrowanie ruchu szczęki w 4D
- Narzędzia do wizualizacji i analizy ruchu szczęki
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz Romexis 3D Advanced

Romexis CMF Surgery

- Gotowe wirtualne szablony przecinania dla BSSO, Le Fort I, Genioplasty
- Dynamiczne pomiary i analiza
- Przedoperacyjne nakładanie obrazów oraz nakładanie w planie wirtualnym
- Tworzenie szyn pośrednich i ostatecznych, eksport w formacie STL
- Zamawianie niestandardowych implantów i szyn za pomocą usługi Planmeca ProModel
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz Romexis 3D Advanced

Romexis 3D Ortho Studio Advanced

- Romexis 3D Ortho Studio Basic
- Segmentacja zębów
- Planowanie i symulacja leczenia ortodontycznego
- Tworzenie serii modeli alignerów
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

CAD/CAM

Romexis Model Analyser

- Skanowanie przy użyciu skanerów wewnątrzustnych Planmeca Emerald lub Planmeca PlanScan **
- Wykonywanie migawek 2D za pomocą skanerów **
- Orientowanie i przeglądanie modeli
- Obliczenia dla map zetknięć
- Pomiary szerokości zębów, długości łuku oraz pomiary swobodne
- Analizy Boltona i przestrzenne
- Korekta podstawy modelu
- Porównywanie skanów
- Importowanie i eksportowanie: STL, PLY
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów
- Obejmuje Romexis 2D Standard

** Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Scan

- Skanowanie przy użyciu skanerów wewnątrzustnych Planmeca Emerald lub Planmeca PlanScan
- Wykonywanie migawek 2D za pomocą skanerów
- Tworzenie linii preparacji
- Eksportowanie skanów: STL, PLY
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Design & Mill

- Projektowanie wkładek, nakładek, koron i mostów
- Automatyczne projektowanie z wykorzystaniem anatomicznej biblioteki zębów
- Importowanie skanów i uzupełnień (STL) do projektowania i frezowania
- Frezowanie uzupełnień za pomocą frezarki Planmeca PlanMill 40 S lub Planmeca PlanMill 30 S
- Eksportowanie uzupełnień (STL)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Complete

- PlanCAD Easy – Scan
- PlanCAD Easy – Design & Mill
- Zawiera Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Mill only

- Importowanie uzupełnień (STL) do frezowania za pomocą Planmeca PlanMill 40 S lub Planmeca PlanMill 30 S
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

Wydajna klinika

Romexis Clinic Management

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym urządzeń firmy Planmeca
- Dzienniki i podsumowania z użytkowania sprzętu
- Dwukierunkowa komunikacja dla unitów stomatologicznych
- Wbudowane uproszczone przewodniki
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Romexis Insights

- Dostęp do witryny internetowej umożliwiający monitorowanie podłączonych urządzeń z jednej lub więcej lokalizacji
- Zbiorcze raporty na temat użytkowania sprzętu, w tym urządzeń stomatologicznych, aparatów rentgenowskich i frezarek
- Model urządzenia, wersja SW oraz statystyki użytkowania
- Historia zdarzeń dotyczących urządzeń (pomoc, błędy, aktywność użytkownika) i statystyki
- Użytkowanie w formie godzinowej, cykle kontroli infekcji oraz statystyk czujników pacjentów dla unitów stomatologicznych
- Statystyki wykonywanych zdjęć rentgenowskich w oparciu o tryb obrazowania
- Statystyki frezowań oraz bieżący status frezarki

Dodatkowe opcje

DICOM Print

- DICOM print SCU

DICOM Full

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve
- DICOM Storage Commitment
- DICOM MPPS

Romexis Cloud

- Bezpieczne przesyłanie przypadków, w tym także obrazów i planów leczenia
- Przesyłanie przypadków pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi oprogramowanie Romexis z wbudowaną funkcją śledzenia
- Przesyłanie przypadków z oprogramowania Romexis do dowolnego odbiorcy na adres e-mail

Skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem!