Funkcje oprogramowania Planmeca Romexis®

Obrazowanie 3D

Romexis 3D Standard

- Wykonywanie obrazów za pomocą unitów Planmeca CBCT
- Widoki MPR (osiowy, strzałkowy, czołowy)
- Widoki renderowane 3D
- Widoki pseudopanoramiczne i przekrojów poprzecznych
- Obróbka obrazów, narzędzia do tworzenia opisów i dokonywania pomiarów
- Importowanie: DICOM, STL
- Eksportowanie: DICOM, STL, OBJ
- Przekształcanie obrazów CBCT na pliki w formacie STL
- Segmentacja szczęk i zębów
- Segmentacja dróg oddechowych
- Segmentacja przy użyciu opcji powieszania obszaru
- Śledzenie kanału nerwowego i oznaczanie kanału korzenia
- Odwzorowywanie obrazów CBCT oraz modeli stomatologicznych lub dowolnych plików STL
- Widoki TMJ
- Nakładanie dwóch objętości CBCT
- Tworzenie wirtualnych obrazów cefalometrycznych
- Tworzenie migawek 2D i przekrojów w stosie 2D
- Wsparcie dla zdjęć Planmeca 3D
- Odwzorowywanie obrazów CBCT i zdjęć 3D
- Nakładanie zdjęć 3D
- Kształtowanie zdjęć 3D
- Druk wielostronicowy z oznaczeniem marki klienta
- Obsługa aplikacji zewnętrznych (Dolphin, Co-Diagostix, Simplant, Nobel Clinician, itd.)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Romexis 3D Implant

- Narzędzia do planowania implantów (wyrównanie, przedłużenie implantu, strefy bezpieczeństwa implantu)
- Widoki centralne implantów
- Biblioteki implantów uwzględniające ponad +70 producentów
Biblioteki łączników i ogólny moduł projektowania łączników
- Ogólna biblioteka koron
- Narzędzie do weryfikacji implantów
- Automatyczne generowanie raportów o implantach
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz Romexis 3D Advanced

Romexis 3D Implant Guide

- Narzędzia do projektowania szablonów implantologicznych z wykorzystaniem opcji swobodnego eksportowania plików STL
- Automatyczne generowanie raportów dotyczących implantów i tulejek
- Obejmuje Romexis 2D Standard, Romexis 3D Standard oraz i Romexis 3D Implant

Romexis 3D Cephalometry

- Lokalizacja punktów anatomicznych w 3D lub przekroju strzałkowym 2D
- Narzędzie do ręcznego dostosowywania położenia ruchomej głowicy
- Dynamiczne pomiary i analizy
- Tablica pomiarów dla porównania z normami
- Wizualizacja punktów, płaszczyzny i pomiarów w 3D i 2D
- Rodzaje analizy: Analiza TFA dr Perrotti, analiza w zakresie chirurgii ortognatycznej
- Zawiera standardowe oprogramowanie Romexis 2D, standardowe oprogramowanie Romexis 3D

Romexis CMF Surgery

- Lokalizacja i definiowanie punktów anatomicznych
- Dynamiczne pomiary i analizy
- Rodzaje analizy: Analiza TFA dr Perrotti, analiza w zakresie chirurgii ortognatycznej
- Narzędzie do ręcznego dostosowywania położenia ruchomej głowicy
- Wyświetlanie projekcji segmentu kości w przekroju strzałkowym
- Planowanie osteotomii szczęki górnej: złamanie typu Le Fort I, jednoczęściowe, dwuczęściowe, trzyczęściowe
- Planowanie osteotomii żuchwy: osteotomia obustronna strzałkowo Hunsucka i Obwegesera, wygięcie w kształcie odwróconej litery L, wertykalny ramus i plastyka bródki
- Dynamiczne wyświetlanie linii osteotomii w przekroju strzałkowym
- Wyświetlanie zaznaczonych nerwów podczas planowania osteotomii
- Dostosowywanie docelowego modelu
- Planowanie poszczególnych ruchów dzięki wstępnym ustawieniom najczęściej wykonywanych ruchów
- Przedoperacyjne nakładanie planu wirtualnego
- Tworzenie szyn pośrednich i docelowych, możliwość eksportu do pliku STL
- Zawiera standardowe oprogramowanie Romexis 2D, standardowe oprogramowanie Romexis 3D

CAD/CAM

Romexis CAD/CAM

Podstawowe właściwości

- Skanowanie skanerami wewnątrzustnymi Planmeca Emerald® lub Planmeca Emerald® S**
- Wykonywanie migawek 2D za pomocą skanerów**
- Asystent cienia **
- Kreator przepływu pracy **
- Wstępnie ustawiony dla najczęściej używanych przepływów pracy **
- Darmowy wybór muzyki do dźwięku skanowania **
- Wyrównanie bez skanu policzkowego dla przypadków pełnego łuku**
- Skanowanie różnych zgryzów, otwartych, zamkniętych itp. **
- Narzędzia do usuwania, edycji oraz przycinania modeli
- Zaznaczanie linii brzegowej dla górnej i dolnej szczęki**
- Oglądanie za pomocą predefiniowanych widoków
- Obliczenia dla map zetknięć
- Obliczenie podcięcia
- Pomiary szerokości zębów, długości łuku oraz pomiary swobodne
- Analizy Boltona i przestrzenne
- Tworzenie bazy modelu, model bryłowy i pusty
- Porównywanie skanów
- Importowanie plików STL, PLY
- Eksportowanie formatów PlanCAD Premium, ExoCAD i 3Shape
- Wysyłanie skanów za pomocą Romexis Cloud i DDX Cloud
- Uruchomienie Romexis Ortho Studio oraz PlanCAD Premium
- Konfigurowalne szybkie uruchamianie dla portalu internetowego dostawców usług zewnętrznych
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów (PDF)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

**Wyłącznie system operacyjny Windows

Dane techniczne
Formaty plików importu i eksportu: STL, PLY
Obsługiwane eksporty: 3Shape, Exocad, Planmeca PlanCAD® Premium
Obsługiwane portale w chmurze: HeySmile, DDX Dental, TruAbutment

Systemy operacyjne
Windows 10 Pro 64bit
Windows 11 Pro 64bit

PlanCAD Easy – Scan

- Skanowanie przy użyciu skanerów wewnątrzustnych Planmeca Emerald lub Planmeca PlanScan
- Wykonywanie migawek 2D za pomocą skanerów
- Tworzenie linii preparacji
- Eksportowanie skanów: STL, PLY
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Design & Mill

- Projektowanie wkładek, nakładek, koron i mostów
- Automatyczne projektowanie z wykorzystaniem anatomicznej biblioteki zębów
- Importowanie skanów i uzupełnień (STL) do projektowania i frezowania
- Frezowanie uzupełnień za pomocą frezarki Planmeca PlanMill 40 S lub Planmeca PlanMill 30 S
- Eksportowanie uzupełnień (STL)
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Complete

- PlanCAD Easy – Scan
- PlanCAD Easy – Design & Mill
- Zawiera Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

PlanCAD Easy – Mill only

- Importowanie uzupełnień (STL) do frezowania za pomocą Planmeca PlanMill 40 S lub Planmeca PlanMill 30 S
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

Wydajna klinika

Romexis Clinic Management

- Monitorowanie w czasie rzeczywistym urządzeń firmy Planmeca
- Dzienniki i podsumowania z użytkowania sprzętu
- Dwukierunkowa komunikacja dla unitów stomatologicznych
- Wbudowane uproszczone przewodniki
- Obejmuje Romexis 2D Standard

Romexis Insights

- Dostęp do witryny internetowej umożliwiający monitorowanie podłączonych urządzeń z jednej lub więcej lokalizacji
- Zbiorcze raporty na temat użytkowania sprzętu, w tym urządzeń stomatologicznych, aparatów rentgenowskich i frezarek
- Model urządzenia, wersja SW oraz statystyki użytkowania
- Historia zdarzeń dotyczących urządzeń (pomoc, błędy, aktywność użytkownika) i statystyki
- Użytkowanie w formie godzinowej, cykle kontroli infekcji oraz statystyk czujników pacjentów dla unitów stomatologicznych
- Statystyki wykonywanych zdjęć rentgenowskich w oparciu o tryb obrazowania
- Statystyki frezowań oraz bieżący status frezarki

Dodatkowe opcje

DICOM Print

- DICOM print SCU

DICOM Full

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve SCU
- DICOM Storage Commitment
- DICOM MPPS

DICOM PACS

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU + SCP
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve SCU + SCP
- DICOM Storage Commitment
- DICOM MPPS

Romexis Cloud

- Bezpieczne przesyłanie przypadków, w tym także obrazów i planów leczenia
- Przesyłanie przypadków pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi oprogramowanie Romexis z wbudowaną funkcją śledzenia
- Przesyłanie przypadków z oprogramowania Romexis do dowolnego odbiorcy na adres e-mail

CE_MD_Planmeca_Romexis_200px.png

Skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem!