Funkcje oprogramowania Planmeca Romexis®

Obrazowanie 3D

Romexis 3D Standard

- Pozyskiwanie obrazów przy użyciu aparatów CBCT Planmeca
- Widoki MPR (osiowy, strzałkowy, czołowy)
- Widoki renderowania 3D
- Widoki pseudopanoramiczne i przekrojowe
- Narzędzia do przetwarzania obrazu, adnotacji i pomiarów
- Importowane pliki: DICOM, STL
- Eksportowane pliki: DICOM, STL, OBJ, PLY
- Konwersja obrazów CBCT na pliki STL
- Segmentacja szczęk i zębów
- Segmentacja dróg oddechowych
- Segmentacja przy użyciu powiększania obszaru
- Śledzenie kanału nerwu i znakowanie kanału korzeniowego
- Mapowanie obrazów CBCT i modeli dentystycznych lub dowolnych plików STL
- Tworzenie wirtualnych obrazów cefalometrycznych
- Obrazy TMJ
- Nakładanie dwóch objętości CBCT
- Tworzenie zrzutów 2D i stosów warstw 2D
- Obsługa zdjęć 3D Planmeca
- Mapowanie obrazów CBCT i zdjęć 3D
- Porównanie dwóch zdjęć 3D lub skanów powierzchni
- Pomiary odległości i kąta między dwiema powierzchniami
- Kształtowanie zdjęć 3D
- Dwa pomiary powierzchni
- Uruchomienie w aplikacjach zewnętrznych
- Zawiera Romexis 2D Standard

Romexis 3D Implant

- Narzędzia do planowania implantów (wyrównanie, rozszerzenie implantu, obszary bezpieczeństwa implantów)
- Widoki wyśrodkowane implantu
- Biblioteki implantów zawierające ponad 120 producentów
- Biblioteki łączników oraz generyczne narzędzie do projektowania łączników
- Generyczna biblioteka koron
- Narzędzie weryfikacji implantów
- Automatyczne raporty implantów
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis 2D Implant
- Zawiera Romexis 3D Standard

Romexis 3D Implant Guide

- Narzędzia do projektowania szablonów spoczywających na zębach
- Narzędzia do projektowania szablonów spoczywających na błonie śluzowej
- Ustawienia wstępne drukarek 3D
- Automatyczny raport implantów i tulejek
- Eksport do STL dla szablonów
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis 3D Standard
- Zawiera Romexis 3D Implant

Romexis CMF Surgery

- Umieszczenie i definiowanie anatomicznych punktów orientacyjnych
- Dynamiczne pomiary i analizy
- Narzędzie ustawienia głowy do ręcznej regulacji
- Wyświetlanie rzutów segmentów kości w widokach warstw
- Planowanie osteotomii szczęki: Le Fort I, jednoczęściowe, dwuczęściowe i trzyczęściowe
- Planowanie osteotomii żuchwy: BSSO Hunsuck i Obwegeser, Odwrócona L, Ramus pionowy i genioplastyka
- Dynamiczne wyświetlanie linii osteotomii w widokach warstw
- Wyświetlanie zaznaczonych nerwów podczas planowania osteotomii
- Wyświetlanie wyodrębnionych zębów
- Dopasowanie modelu docelowego
- Planowanie ruchu z ustawieniami dla najczęściej używanych typów ruchu
- Przed zabiegiem w celu wirtualnego planowania nakładania
- Tworzenie szyn tymczasowych i końcowych, eksport do otwartego formatu STL
- Eksport modeli pooperacyjnych w otwartym formacie STL
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis 3D Standard

Romexis 3D Cephalometry

- Umieszczenie anatomicznych punktów orientacyjnych w widoku 3D lub widoku warstw 2D
- Narzędzie ustawienia głowy do ręcznej regulacji
- Dynamiczne pomiary i analizy
- Tabela pomiarów w celu porównania z normami
- Wizualizacja punktów orientacyjnych, płaszczyzn i pomiarów w widokach 2D i 3D
- Rodzaje analiz: Analiza TFA Perrotti, analiza chirurgii ortognatycznej
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis 3D Standard

Romexis Smart

- Automatyczna segmentacja zębów, szczęki, czaszki, tkanek miękkich, żuchwy, nerwu żuchwowego, dróg oddechowych i zatok
- Automatyczne dopasowanie na potrzeby CBCT i skanu wewnątrzustnego
- Segmentacja zęba z koroną IOS
- Nawigacja na bazie liczby zębów

Wyłącznie system operacyjny Windows

CAD/CAM

Romexis CAD/CAM Scan

- Skanowanie z użyciem skanera wewnątrzustnego Planmeca Emerald® S
     - Ustawienia dla większości powszechnych przebiegów pracy
     - Obsługa skanowania różnych rodzajów zgryzu
     - Wyrównanie bezpoliczkowe dla pełnego łuku
- Wykonywanie zrzutów 2D za pomocą skanera
- Edycja modelu, ustawianie i wyświetlanie
     - Asystent odcienia
- Analiza modeli stomatologicznych
     - Obliczanie mapy kontaktu i podcięcia
     - Pomiary szerokości zębów, długości łuku oraz pomiary swobodne
     - Analizy Boltona i przestrzenne
     - Porównywanie skanów
- Tworzenie podstawy modelu (pełnej i pustej)
- Zaznaczanie linii granicznej dla wielu zębów na obu szczękach
- Importowanie i eksportowanie: STL, PLY
- Eksport: PlanCAD Premium, 3Shape, formaty exocad
- Wysyłanie: Romexis Cloud, DDX Cloud, TruAbutment, HeySmile i SIMtoCARE
- Tworzenie formularzy zamówień dla laboratoriów (PDF)
- Zawiera Romexis 2D Standard

Wyłącznie system operacyjny Windows

 

Romexis CAD/CAM Design

- Projektowanie wkładów, nakładów, licówek i koron
      - Obsługa maks. 32 pojedynczych uzupełnień w obu szczękach podczas jednej sesji
      - Zautomatyzowane projektowanie na bazie istniejącego zęba lub szablonu z anatomicznej biblioteki zębów
- Tworzenie cyfrowych modeli woskowych do projektu odnowy
- Wspierane procedury gwarantują przejście wszystkich kroków niezbędnych do ukończenia procedury
- Tryb eksperta pozwalający dowolnie personalizować procedury
- Wszechstronne narzędzia zapewniające wyjątkową estetykę i precyzyjne dopasowanie
      - Narzędzia do podglądu, transformacji i modyfikacji
      - Narzędzie do regulacji kontaktów okluzyjnych i międzyzębowych
      - Narzędzia do regulacji profilu wyłaniania
- Frezowanie odbudów z jednostkami frezowania firmy Planmeca
- Drukowanie odbudów dzięki drukarce stomatologicznej 3D Planmeca Creo C5
- Importowanie i eksportowanie odbudów: STL, PLY
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis CAD/CAM Scan

Wyłącznie system operacyjny Windows

Romexis Ortho Simulator

- Automatyczna, uruchamiana jednym kliknięciem symulacja pozycji zębów po leczeniu nakładkami
- Automatyczna orientacja skanów
- Automatyczna segmentacja koron ze skanu wewnątrzustnego
- Narzędzia do modyfikacji automatycznej segmentacji i oznaczania
- Automatyczne wykrywanie osi zęba
- Narzędzia do dostosowywania osi zęba, zarówno mezjalno-dystalnej, jak i długiej
- Ręczne przesuwanie i rotacja zęba
- Możliwość resetowania segmentacji i symulacji
- Wykonywanie migawek 2D
- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis CAD/CAM Scan

Wyłącznie system operacyjny Windows

Romexis CAD/CAM Complete

- Zawiera Romexis 2D Standard
- Zawiera Romexis CAD/CAM Scan
- Zawiera Romexis CAD/CAM Design
- Zawiera Romexis Ortho Simulator

Wyłącznie system operacyjny Windows

Wydajna klinika

Romexis Clinic Management

- Monitorowanie urządzeń firmy Planmeca w czasie rzeczywistym
- Dzienniki i podsumowania użytkowania sprzętu
- Dwukierunkowa komunikacja na potrzeby unitów stomatologicznych
- Wbudowane uproszczone przewodniki
- Zawiera Romexis 2D Standard

Dodatkowe opcje

DICOM Print

- DICOM Print SCU

DICOM Full

- DICOM Print SCU
- DICOM Storage SCU
- DICOM Worklist SCU
- DICOM Query/Retrieve SCU
- DICOM Storage Commitment SCU
- DICOM MPPS

DICOM Dental PACS

- DICOM Storage SCP
- DICOM Query/Retrieve SCP
- DICOM Storage Commitment SCP
- DICOM Worklist Broker SCP
- Kontrola dostępu
- Rejestracja zdarzeń
- Możliwość ponownego wysłania
- Zawiera DICOM Full

Komunikacja w standardzie HL7

- Profile infrastruktury IT IHE do obsługi dokumentów i pacjentów
- Profile radiologiczne IHE do obrazowania i raportowania

Usługa przesyłania obrazów

Romexis Cloud

- Bezpieczne przesyłanie przypadków, w tym obrazów i planów leczenia
- Przesyłanie przypadków pomiędzy urządzeniami wykorzystującymi oprogramowanie Romexis z wbudowaną funkcją śledzenia
- Przesyłanie przypadków z oprogramowania Romexis na adres e-mail dowolnego odbiorcy

 

CE_MD_Planmeca_Romexis_200px.png

Skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem!