Planmeca ProFace®
Wbudowana opcja zdjęć twarzy dla urządzeń CBCT

Planmeca ProFace®, to unikalny sposób uzyskiwania realistycznych obrazów 3D twarzy oraz obrazów CBCT w trakcie jednego skanowania. Dodatkowo zdjęcie twarzy 3D może również zostać wykonane całkowicie oddzielnie bez narażania pacjenta na przyjęcie jakiejkolwiek dawki promieniowania. Ten zintegrowany system dostępny jest dla wszystkich unitów Planmeca 3D.


Skuteczne planowanie przedoperacyjne oraz wizyt kontrolnych

Planmeca ProFace został zaprojektowany z myślą o różnych potrzebach diagnostycznych związanych z uzębieniem i okolicą szczękowo-twarzową. Jest to doskonałe narzędzie do planowania przedoperacyjnego oraz porównań pooperacyjnych.

Planmeca ProFace pre-operative planning and treatment follow-ups