Planmeca ProFace®
Wbudowana opcja zdjęć twarzy dla urządzeń CBCT

Planmeca ProFace®, to unikalny sposób uzyskiwania realistycznych obrazów 3D twarzy oraz obrazów CBCT w trakcie jednego skanowania. Dodatkowo zdjęcie twarzy 3D może również zostać wykonane całkowicie oddzielnie bez narażania pacjenta na przyjęcie jakiejkolwiek dawki promieniowania. Ten zintegrowany system dostępny jest dla wszystkich unitów Planmeca 3D.