Naukowe dowody na skuteczność protokołu obrazowania Planmeca Ultra Low Dose™

Nowe badania naukowe na temat Planmeca Ultra Low Dose ™ przeprowadzone przez Ludlow i Koivisto wykazują, że protokół obrazowania niska dawka umożliwia wykonywanie CBCT ze znacznie mniejszą dawką niż standardowe obrazowanie, bez obniżenia jakości obrazu.

Naukowe dowody na skuteczność protokołu obrazowania Planmeca Ultra Low Dose™

Komunikat prasowy 07.04.2015

Nowe badania naukowe na temat Planmeca Ultra Low Dose ™ przeprowadzone przez Ludlow i Koivisto wykazują, że protokół obrazowania niska dawka umożliwia wykonywanie CBCT ze znacznie mniejszą dawką niż standardowe obrazowanie, bez obniżenia jakości obrazu. Wnioski z badania są następujące:

"Średnie zmniejszenie dawki o 77%, w porównaniu ze standardowymi protokołami, osiągnięto przy użyciu protokołów ULD. Pomimo znaczącego zmniejszenia dawki, nie zauważono statystycznej redukcji jakości obrazu pomiędzy protokołami ULD i standardowym. Sugeruje to, że dawkę pacjenta można zmniejszyć bez utraty jakości diagnostycznej." (Ludlow, John Barrett and Koivisto, Juha: Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol)

Pobierz plakat z badań (w języku angielskim).Pełne badania zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Wraz z rozwojem obrazowania stomatologicznego, kwestie dotyczące obniżonych dawek i bezpieczeństwa pacjentów będą odgrywać coraz większą rolę. Według znanej zasady ALARA, dawki obrazowania muszą być tak niskie, jak jest to racjonalnie osiągalne; Pacjenci nie mogą być narażani na wyższe dawki niż konieczne do uzyskania odpowiedniej jakości obrazów diagnostycznych. Ustalenia z badań wskazują, że zmniejszone dawki pacjenta mogą być osiągnięte bez utraty jakości obrazu przy użyciu protokołu Planmeca Ultra Low Dose.

Dr Ludlow jest profesorem w dziale radiologii Wydziału Nauk Diagnostycznych i Stomatologii Ogólnej na Uniwersytecie North Carolina School of Dentistry. Znany jest jako specjalista z zakresu szeroko zakrojonych badań radiologicznych.


Related News