Release 4.6.2. - Planmeca PlanCAD Easy software improvements

- Dim mode
- Active filtering tool
- Snapshot function
- Dynamic bite alignment function
- Bite refinement tool
- Occlusal contacts heat map and prep clearance
- Bilateral bite scan option
- Restoration positioning for Vita ENAMIC multiColor™
- Material support for Straumann n!ce
- Material Support for IPS e.max ZirCAD™
- Implant workflow for abutment design
Read more >>

Release 4.6.0.R

Highlights: 
- Full screen mode in 2D module
- 3D root canal measurement tool
- New 3D airway measurement tool
- Implant Planning and Guide module improvements
- Automatic cephalometric analysis service
- Grid tool and object browser for Smile Design module
- Several improvements for 4D Jaw Motion
- Romexis Veterinary Edition
Read more >

Release 4.5.1.R

Highlights:
- Planmeca mRomexis: 2D x-ray image capturing
Read more >

Release 4.5.0.R

Główne zmiany:
- Przycisk Link z filmami dla samouczka z kolekcja filmów
- Nowe narzędzie segmentacji 3D Jaw
- Nowe narzędzie formowania dla obrazowania ProFace
- Skróty klawiaturowe w module 3D
- Odnowiony interfejs użytkownika Planmeca Romexis Cloud
- Nowy moduł Projektowanie szablonów implantów (dla testów beta)
Czytaj więcej >>

Release 4.4.0.R

Najważniejsze funkcje:
- Zwiększenie prędkości działania
- Obrazowanie 3D: Nowy widok ”implant w środku” i opcja usuwanie zęba w segmentacji
- Obrazowanie 2D: Bezpośrednie przechwytywanie obrazu z Planmeca ProScanner i TWAIN do szablonu badania
- Udoskonalony moduł Planmeca Romexis® Smile Design
- Ulepszony moduł Planmeca Romexis® Viewer
Czytaj więcej >

Release 4.2.0.R

Najważniejsze:
- Moduł Nakładanie 3D
- Narzędzie Segmentacja zębów 3D
- Moduł wsparcia Planmeca Romexis Smile Design do odcieni zębów
- Ulepszenia w module CAD/CAM

Czytaj więcej >

Wersja 4.1.0.R

Najważniejsze:
- Nowość! Moduł Smile Design


Czytaj więcej (w języku angielskim) >

Wersja 4.0.0.R

Najważniejsze:
- Nowy, nowoczesny wygląd interfejsu użytkownika 
- Nowy filtr wyostrzania w module 2D 
- Ulepszenia do planowaniu implantów
- Nowa przeglądarka obrazów w module 3D
- Nowy układ modułuTMJ


Czytaj więcej (w języku angielskim) >

Wersja 3.6.0.R

Najważniejsze:
- Narzędzie partycjonowania dla obrazów 2D
- Możliwość tworzenia nowych obszarów poprzez przycięte objętości 3D
- Funkcja obracania do wizualizacji zabigów na obiekcie w module Analizy Cefalometrycznej
- Aktualizacja biblioteki implantów

Czytaj więcej (w języku angielskim) >

Wersja 3.5.0.R

Najważniejsze:
- Planmeca Clarify ™ - nowy filtr wzmacniania kontrastu dla zdjęć rentgenowskich 2D
- Panoramiczne obrazy odtworzeniowe 3D
- Nowy tryb nawigacji płaszczyzn ortograficznych w 3D Explorer
- Nowa wersja modułu Analizy Cefalometrycznej w Planmeca Romexis®

Czytaj więcej (w języku angielskim) >