Dane monitorowania instrumentów

Znaczniki identyfikacyjne

Instrumenty ręczne oraz inne materiały stomatologiczne posiadające znaczniki identyfikacyjne umożliwiają ich skanowanie przy pomocy czytników DTS, co pozwala na efektywne monitorowanie całego cyklu eksploatacyjnego – od przechowywania i konserwacji po wykorzystanie w klinice i opiekę nad pacjentem.

Identification tags


Czytniki DTS

Czytniki DTS umożliwiają ich wykorzystywanie w każdym środowisku. Powiadamiają one użytkowników o błędach, jak na przykład wykorzystywanie niesterylnych instrumentów.

DTS readers


Oprogramowanie serwera DTS

Oprogramowanie to pozwala generować raporty analityczne dotyczące sprzętu oraz zarejestrowanych w systemie cykli eksploatacyjnych. Raporty te mogą być wykorzystywane w celu poprawy i ułatwienia zarządzania sprzętem i dokumentacją, a co najistotniejsze, również do generowania jeszcze większych oszczędności i poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

DTS server software