Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Niniejsza Polityka prywatności i bezpieczeństwa odnosząca się do strony internetowej planmeca.com oraz serwisów planmeca.com („Strona”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Planmeca Oy („Planmeca”). Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie, jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi Planmeca, do czego je wykorzystuje oraz w jaki sposób chroni te dane i komu może je przekazywać.

Korzystanie z niniejszej Strony oraz przesyłanie do Planmeca danych osobowych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce. W przypadku braku zgody na zasady określone w niniejszej Polityce prosimy o niekorzystanie ze Strony oraz o nieprzesyłanie danych osobowych do Planmeca.

Gromadzenie danych osobowych

Możliwe jest odwiedzanie Strony bez podawania żadnych danych osobowych. Za pośrednictwem Strony Planmeca może gromadzić następujące dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, numery telefonów, adres e-mail, adresy pocztowe i numer faksu. Gromadzenie danych osobowych przez Planmeca odbywa się dopiero po dokonaniu rejestracji, zgłoszeniu subskrypcji, wysłaniu zapytania o udzielenie informacji na temat produktów i usług lub udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane w ankietach.

Wykorzystanie danych osobowych

Planmeca wykorzystuje dane osobowe do udzielania odpowiedzi na otrzymane zapytania, udostępniania produktów i usług oraz udzielania pomocy w korzystaniu z produktów. Planmeca może wykorzystywać gromadzone dane osobowe do zwracania się do użytkowników z prośbą o wzięcie udziału w badaniach w celu lepszego poznania potrzeb klienta i udoskonalenia produktów.

Przekazywanie lub ujawnianie danych osobowych

Planmeca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych stronom trzecim do celów marketingowych.
W odniesieniu do Strony Planmeca może przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom zależnym lub autoryzowanym użytkownikom produktów Planmeca, jeśli dany użytkownik wyraził na to zgodę, rejestrując się jako nowy użytkownik w celu uzyskania dostępu do zamawianej usługi. W tym wypadku przekazywanie danych ma związek z obsługą klienta, np. z przekazywaniem zamówienia na usługę do odpowiedniego usługodawcy.
Planmeca jest zobowiązana do udostępniania danych osobowych w przypadku nakazu rewizji lub innego nakazu prawnego.

Dane nieosobowe

Planmeca pobiera automatycznie (tzn. bez rejestracji) dane nieosobowe osób odwiedzających Stronę (np. typ przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwę domeny strony internetowej, z której nastąpiło wejście na Stronę, liczbę odwiedzin, średni czas trwania wizyty na Stronie i przeglądane podstrony. Planmeca może wykorzystywać te dane oraz przekazywać je podmiotom zależnym w celu monitorowania atrakcyjności Strony oraz usprawnienia jej funkcjonowania i udoskonalenia treści.

Pliki cookies

Planmeca może zapisywać pewne dane w formie plików cookies w komputerze użytkownika odwiedzającego Stronę w celu automatycznego rozpoznawania komputera danego użytkownika. Pliki cookies umożliwiają usprawnianie funkcjonowania Strony. Osoby, które nie życzą sobie otrzymywać plików cookies, mogą wprowadzić odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej.SecurityPlanmeca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych osobowych gromadzonych na stronie internetowej Planmeca oraz do ujawniania takich informacji wyłącznie pracownikom i usługodawcom w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce.

Dostęp do własnych danych osobowych i korekta danych

Planmeca zobowiązuje się stosować się do próśb o weryfikację danych osobowych, poprawianie błędów i nieścisłości lub usunięcie danych osobowych użytkowników. W tej sprawie można kontaktować się listownie lub e-mailem na adres:
Planmeca Oy
Data protection Officer
Asentajankatu 6
00880 Helsinki, Finland
dpo (at) planmeca.com

Zmiany w Polityce

Planmeca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, przy czym takie zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po umieszczeniu ich na Stronie. W przypadku braku zgody na zmiany wprowadzone w Polityce użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszego korzystania z usług, wysyłając do Planmeca odpowiednie zawiadomienie e-mailem lub pocztą na podany powyżej adres do korespondencji. Dalsze korzystanie z usług oznacza zgodę na wprowadzone zmiany w Polityce.