Rewolucyjne podłączenie dla niezrównanej wydajności

Moduł oprogramowania do zarządzania pracą kliniki Planmeca Romexis® Clinic Management to rozwiązanie, którego żaden inny producent nie może zaoferować. Umożliwia łatwe podłączenie cyfrowego sprzętu Planmeca do sieci w celu monitorowania, tworzenia danych i wprowadzenia nowych funkcji w klinice dla zapewnienia wysokiej efektywności i jakości pracy.
 network


Monitorowanie korzystania z unitu

Monitor dental unit usage

Ścieżka audytu zapewniająca jakość i łatwość planowania pracy

 • Wykorzystanie informacji o stopniu użytkowania unitu stomatologicznego w zakresie zarządzania i optymalizacji pracy kliniki
 • Generowanie danych do planowania inwestycji
 • Sprawdzanie i raportowanie wszelkich cykli kontroli zakażeń w celu zapewniania najwyższej jakości

Service based on actual usage

Usługi bazujące na faktycznym zużyciu

 • Wykonywanie przeglądów okresowych na podstawie faktycznego zużycia, aby unikać awarii - możliwe jest ustawienie terminów użytkowania z automatycznymi powiadomieniami i alarmami
 • Korzystanie z łatwego rozwiązywania problemów dzięki wiarygodnej historii zdarzeń i błędów - naprawy mogą być również wykonane zdalne
 • Wszystkie informacje o przeprowadzonych wizytach serwisowych w jednym miejscu

Support for users

Wsparcie dla użytkownika

 • Przechowywanie osobistych ustawień unitu stomatologicznego w Planmeca Romexis® i korzystanie z dostępu do nich z dowolnego unitu w klinice
 • Zapewnienie płynnego przepływu pracy z możliwością zdalnego wsparcia użytkowników
 • Korzystanie z szybkich zintegrowanych instrukcji obsługi dla Planmeca Sovereign®, Planmeca Sovereign® Classic i Planmeca Compact™ i, jak również z informatora kontroli zakażeń i konserwacji

Dostęp do danych urządzenia rentgenowskiego

Access to unique X-ray device data

Cenne i wiarygodne dane przy podejmowaniu decyzji

 • Wykorzystanie raportów o liczbie i rodzaju wykonanych zdjęć rentgenowskich
 • Sprawdzanie danych o użytkowaniu z różnych aparatów Planmeca ProMax® i Planmeca ProOne® w klinice i użycie ich do raportowania, poprawy efektywności kliniki i planowania nowych inwestycji

Practical tool for service

Praktyczne narzędzia dla serwisu

 • Łatwe kontrolowanie działalności kliniki dzięki danym otrzymywanym w czasie rzeczywistym ze wszystkich tomografów Planmeca CBCT, aparatów panoramicznym i ich informacji o statusie
 • Zapewnienie wysokiej jakości usług i opieki nad pacjentem, wykorzystując takie dane o sprzęcie jak wersja oprogramowania i daty kalibracji wraz ze szczegółowym dziennikiem logów

Najwyższa efektywność frezowania

Superior milling efficiency

Optymalizacja przepływu pracy

 • Optymalizacja przepływu pracy przez zdalny monitoring bieżących procesów frezowania i szacowany czas zakończenia
 • Maksymalne zalety z posiadania kilku urządzeń do frezowania Planmeca PlanMill® 40 w swojej klinice - monitorowanie stanu i wydajności wszystkich urządzeń frezujących, aby sprawdzić, które urządzenie jest dostępne dla następnego zadania

Facilitate proactive maintenance

Ułatwienie proaktywnej konserwacji

 • Łatwe planowanie proaktywnej konserwacji w oparciu o informacje na temat statusu narzędzi i zbiorników wody, jak również liczbę i rodzaj ukończonych zadań
 • Korzystanie ze zintegrowanych instrukcji obsługi Planmeca PlanMill 40 i informacji o planowych przeglądach, by łatwo wykonać kolejne zadania

Maximise productivity and profitability

Maksymalizacja wydajności i rentowności

 • Oblicz dochody i czas zwrotu inwestycji dla urządzeń frezujących, na podstawie ich rzeczywistego stopnia wykorzystania - informacje na temat liczby i rodzaju gotowych zadań są dostępne dla każdego urządzenia do frezowania w klinice