Kompletny system do obrazowania twarzowo-szczękowego

 

 

 

Technologia ramienia SCARA

Aparat Planmeca ProMax® jest wyposażony w zaawansowaną i unikatową technologię robotyczną SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm), zapewniającą elastyczne, precyzyjne i złożone ruchy robotycznego ramienia przy obrazowaniu szczękowo-twarzowym.

SCARA (Selectively compliant articulated robot arm)

Korzyści użytkownika SCARA

Precyzyjne i płynne ruchy ramienia pozwalają wykorzystać większą liczbę programów obrazowania niż w przypadku aparatów ze sztywnymi schematami rotacji. Technologia SCARA oferuje doskonałe funkcje obrazowania dla obecnych i przyszłych urządzeń RTG.


 

Wszystkie potrzebne programy obrazowania

Aparat rentgenowski Planmeca ProMax® oferuje najszerszą gamę programów obrazowania spełniających wszystkie potrzeby stomatologiczne. Użytkownik może wybrać odpowiedni format ekspozycji, aby zminimalizować dawkę promieniowania w zależności od pacjenta czy celu diagnostycznego.

Standard: Podstawowe programy panoramiczne

Standardowy program panoramiczny
Program TMJ boczny (otwarte i zamknięte)
Program TMJ PA (otwarte i zamknięte)
Program zatok PA

Standard

Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla każdego programu w celu obniżenia dawki

Opcja

Segmentacja pozioma i pionowa

Opcja

Program zgryzowo-skrzydłowy

Opcja: Zaawansowane programy panoramiczne

Program panoramiczny optymalizowany w obszarze stycznych zębów
Program panoramiczny optymalizowany ortogonalnie
Program TMJ boczny-PA
Program TMJ boczny wielokątowy
Program TMJ PA wielokątowy
Program zatoki liniowy PA
Program zatoki boczny

Opcja: Programy tomografii

Cyfrowa tomografia liniowa w aparacie cyfrowym
Tomografia liniowa lub uproszczona tomografia liniowa w aparacie filmowym

Obrazowanie panoramiczne

Oprócz standardowego programu panoramicznego oferowane są następujące programy:

Program panoramiczny optymalizowany w obszarze stycznych zębów: generuje obraz, gdzie przestrzenie międzyzębowe są otwarte. Najczęściej używany do wykrywania próchnicy.

Program panoramiczny optymalizowany ortogonalnie: tworzy obraz z wyraźnie widocznymi powierzchniami zębów dla zaawansowanej diagnostyki. Jest idealny dla obrazowania przyzębia i planowania implantów.

Program panoramiczny zgryzowo-skrzydłowy

Wykorzystuje optymalizowaną w obszarze międzyzębowym geometrię kątową. Uzyskuje dwa zewnątrzustne obrazy zgryzu przy bardzo niskiej dawce promieniowania dla pacjenta.

Obrazowanie zatok

Programy zatok dostarczają wyraźne widoki zatok szczękowych.

Opcja segmentacji poziomej i pionowej dla programu panoramicznego

Dzięki opcji segmentacji poziomej i pionowej ekspozycja może być ograniczona wyłącznie do obszaru zainteresowania. W porównaniu do ekspozycji pełnego obrazowania panoramicznego dawka otrzymywana przez pacjenta zmniejsza się nawet o 90%.

Obrazowanie TMJ

Programy obrazowania TMJ tworzą widoki boczne lub widoki PA otwartych lub zamkniętych stawów skroniowo-żuchwowych. Kąt obrazowania i pozycja mogą być dostosowywane odpowiednio do indywidualnej anatomii każdego pacjenta.

Program TMJ boczny-PA tworzy obrazy boczne i PA na tym samym zdjęciu radiograficznym Programy TMJ wielokątowe tworzą zdjęcia radiograficzne z obrazami pod trzema różnymi kątami w projekcjach bocznej lub PA.


Tryb dziecko Tryb dziecko – obniżona dawka

W trybie dziecko obszar obrazowania i wartości ekspozycji wszystkich programów są ograniczane,
a w programach panoramicznych ogniskowa jest zawężana.

 

 


 

Nowe możliwości tomografii

Programy tomografii Planmeca ProMax® 2D dostarczają dokładnych danych tomograficznych dla celów analizy, planowania i pozabiegowej kontroli w przypadku operacji chirurgicznych i implantologicznych.

Programy tomografii oferują szeroki wachlarz manualnych i zautomatyzowanych opcji przekrojowej i podłużnej tomografii, jak również ich połączenia. Tomografia połączona jest bardzo cenna w procesie planowania implantów, ponieważ łączy przekroje poprzeczne i podłużne widoków na jednym zdjęciu radiologicznym. Zarówno przekrój poprzeczny, jak i podłużny pokazuję tę samą pozycję w dwóch prostokątnych projekcjach, dając trójwymiarową informację o celu przy takim samym powiększeniu. Łatwa aktualizacja z 2D na 3D

Planmeca ProMax® – świetna rozwojowa inwestycja

Aparat Planmeca ProMax® 2D jest zaprojektowany z myślą o przyszłym rozszerzaniu jego funkcjonalności. Modułowa struktura aparatu pozwala na łatwą konwersję do różnych modułów obrazowania, a oparta na oprogramowaniu technologia SCARA jest niezwykle elastyczna i umożliwia wykorzystanie nowych projekcji.

Planmeca ma zawsze odpowiednie rozwiązanie niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację z 2D do 3D, czy dodanie ramienia cefalometrycznego. Poszczególne opcje mogą zostać zainstalowane przed dostawą lub dodane później, co sprawia, że model Planmeca ProMax jest najbardziej wszechstronnym i kompleksowym aparatem RTG dostępnym na rynku.