Planmeca ProMax 2D S2

Do podstawowego, panoramicznego obrazowania 2D


 

Wszystkie potrzebne programy obrazowania

Aparat rentgenowski Planmeca ProMax® oferuje najszerszą gamę programów obrazowania spełniających wszystkie potrzeby stomatologiczne. Użytkownik może wybrać odpowiedni format ekspozycji, aby zminimalizować dawkę promieniowania w zależności od pacjenta czy celu diagnostycznego.

Standard: Podstawowe programy panoramiczne

Standardowy program panoramiczny
Program TMJ boczny (otwarte i zamknięte)
Program TMJ PA (otwarte i zamknięte)
Program zatok PA

Standard

Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla każdego programu w celu obniżenia dawki

Opcja

Segmentacja pozioma i pionowa

Opcja

Program zgryzowo-skrzydłowy uproszczony

Obrazowanie panoramiczne

Standardowy program panoramiczny.

Program panoramiczny zgryzowo-skrzydłowy

Wykorzystuje optymalizowaną w obszarze międzyzębowym geometrię kątową. Uzyskuje dwa zewnątrzustne obrazy zgryzu przy bardzo niskiej dawce promieniowania dla pacjenta.

Obrazowanie zatok

Programy zatok dostarczają wyraźne widoki zatok szczękowych.

Opcja segmentacji poziomej i pionowej dla programu panoramicznego

Dzięki opcji segmentacji poziomej i pionowej ekspozycja może być ograniczona wyłącznie do obszaru zainteresowania. W porównaniu do ekspozycji pełnego obrazowania panoramicznego dawka otrzymywana przez pacjenta zmniejsza się nawet o 90%.

Obrazowanie TMJ

Programy obrazowania TMJ tworzą widoki boczne lub widoki PA otwartych lub zamkniętych stawów skroniowo-żuchwowych. Kąt obrazowania i pozycja mogą być dostosowywane odpowiednio do indywidualnej anatomii każdego pacjenta.


Tryb dziecko Tryb dziecko – obniżona dawka

W trybie dziecko obszar obrazowania i wartości ekspozycji wszystkich programów są ograniczane,
a w programach panoramicznych ogniskowa jest zawężana.

 

 


Łatwa aktualizacja z 2D na 3D

Planmeca ProMax® – świetna rozwojowa inwestycja

Aparat Planmeca ProMax® 2D jest zaprojektowany z myślą o przyszłym rozszerzaniu jego funkcjonalności. Modułowa struktura aparatu pozwala na łatwą konwersję do różnych modułów obrazowania, a oparta na oprogramowaniu technologia SCARA jest niezwykle elastyczna i umożliwia wykorzystanie nowych projekcji.

Planmeca ma zawsze odpowiednie rozwiązanie niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację z 2D do 3D, czy dodanie ramienia cefalometrycznego. Poszczególne opcje mogą zostać zainstalowane przed dostawą lub dodane później, co sprawia, że model Planmeca ProMax jest najbardziej wszechstronnym i kompleksowym aparatem RTG dostępnym na rynku.