Rekonstrukcja prawej żuchwy

Rekonstrukcja prawej żuchwy za pomocą implantów z wykorzystaniem struktur siatkowych i płytkowych. 
 

 Planning model of patient's hand

 Model dłoni pacjenta na wydruku 3D z obrazu CBCT.
 

 Model czaszki pacjenta

Model czaszki pacjenta do zaplanowania zabiegu usunięcia guza. Guz widoczny w kolorze czerwonym. 
 

 Indywidualnie dobrane do pacjenta chirurgiczne szablony

Indywidualnie dobrane do pacjenta chirurgiczne szablony na modelu czaszki do wykorzystania przy nacięciach żuchwy. 
 

 Rekonstrukcja oczodołów

Rekonstrukcja oczodołów z wykorzystaniem indywidualnie dobranej siatki tytanowej. Siatka zaprojektowana konkretnie dla jednej pozycji. 
 

 

Lewa część szczęki zrekonstruowana po usunięciu guza.

Lewa część szczęki zrekonstruowana po usunięciu guza. Jeden implant do rekonstrukcji kości jarzmowej, oczodołu i szczęki.  
Implant zawiera siatkę oraz struktury trwałe i węglowe, umożliwiające wykorzystanie płatów skórnych i przeszczepów kostnych.