Trzy rodzaje danych 3D w jednym aparacie Planmeca

Aparaty rentgenowskie Planmeca 3D już teraz umożliwiają unikalną możliwość łączenia kombinacji trzech różnych typów danych 3D. Używając jednego aparatu, użytkownik może uzyskać obraz CBCT pacjenta, zdjęcie twarzy 3D i skan modelu 3D, a następnie połączyć te dane używając jednego oprogramowania. Planmeca jest pierwszą firmą, która wprowadza takie rozwiązanie.

3X3D

Skanowanie modelu 3D

Planmeca wprowadza nowy tryb obrazowania do swoich aparatów rentgenowskich Planmeca ProMax® 3D. Nowy tryb obrazowania jest przeznaczony do skanowania wycisków i modeli gipsowych. Wyciski są automatycznie przetwarzane w modele cyfrowe i zapisywane w oprogramowaniu Planmeca Romexis® w standardowym formacie STL . “W Planmeca Romexis, cyfrowe modele i obrazy CBCT mogą być nakładane na siebie do dalszej wizualizacji i planowania” powiedziała Pani Helianna Puhlin-Nurminen, v-ce Prezes Działu Digital Imaging and Applications w Planmeca Oy. “Połączony zestaw danych przedstawia model, bez artefaktów, uzębienia pacjenta włączając kości, korony i tkanki miękkie, który można wykorzystać do planowania implantów i produkcji szablonów chirurgicznych. Ortodonci mogą analizować dane STL w module Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio, w którym modele dentystyczne oraz planowanie zabiegów ortodontycznych można dokonywać w 3D. W bazie danych Romexis zapisywane są wszystkie modele cyfrowe wraz z innymi obrazami pacjenta. Skany modeli 3D można także wykorzystywać w planowaniu zabiegów chirurgii ortognatycznej i monitorowaniu postępów w wyniku zabiegów.”

Planmeca ProFace® – twarz w 3D

Planmeca ProFace® to unikalny system do wykonywania zdjęć twarzy 3D dostępny we wszystkich aparatach Planmeca ProMax 3D. Planmeca ProFace umożliwia spełnienie różnorodnych potrzeb diagnostycznych wymaganych w nowoczesnej chirurgii szczękowej, system tworzy zdjęcie twarzy 3D i obszar CBCT podczas jednej sesji obrazowania. Ta kombinacja daje specjalistom efektywne narzędzie do planowania zabiegów, konsultowania postępów leczenia z innymi lekarzami i do komunikacji z pacjentem. Zdjęcia 3D można także wykonywać oddzielnie, w procedurze bez promieniowania rentgenowskiego.

Rodzina aparatów rentgenowskich Planmeca ProMax® 3D – optymalne obszary do diagnozy dla wszystkich potrzeb obrazowania

Rodzina aparatów rentgenowskich “all-in-one” Planmeca ProMax 3D to aparaty dostarczające kompletne informacje o anatomii pacjenta. Aparaty wykonują cyfrowe obrazowanie panoramiczne, cefalometryczne, 3D CBCT, zdjęcia twarzy 3D, a także skany 3D modeli. Szeroki zakres obszarów obrazowania umożliwia optymalizację obszaru obrazowania do konkretnych potrzeb diagnostycznych i zawsze spełnia zasadę ALARA (tak niskie jak możliwe do osiągnięcia), aby zminimalizować dawkę promieniowania. Wszytkie obrazy pacjenta są przechowywane i przetwarzane w jednym oprogramowaniu, Planmeca Romexis.

Planmeca Oy i Grupa Planmeca
Planmeca Oy jest jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego, którego produkty są eksportowane do ponad 120 krajów na świecie. Centrala firmy znajduje się w Helsinkach, w Finlandii. Firma jest liderem w wielu segmentach rynku dentystycznego, projektuje i produkuje pełną gamę sprzętu dentystycznego w tym unity dentystyczne, panoramiczne (2D) i tomograficzne (3D) aparaty rentgenowskie oraz zaawansowane oprogramowanie. Planmeca jest największą prywatną firmą w branży sprzętu dentystycznego, która silnie inwestuje w swój dział R&D.
Planowany obrót Grupy Planmeca w 2013 roku ma wynieść około 760 milionów EUR, zatrudnienie wynosi ponad 2,500 osób.

www.planmeca.com