Planmeca wprowadza nowe narzędzia 3D dla pracowni dentystycznych i ortodontycznych

Planmeca Romexis® jest zaawansowanym oprogramowaniem używanym w stomatologii do otrzymywania, przeglądania i przetwarzania obrazów 2D i 3D. Planmeca wprowadza nowy moduł oprogramowania Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio, zawierający innowacyjne narzędzia dla pracowni dentystycznych i ortodontycznych. Nowy moduł jest przeznaczony do sprawdzania i analizy modeli dentystycznych, zeskanowanych przez aparat rentgenowski Planmeca ProMax® 3D i do planowania zabiegów ortodontycznych 3D.

Planmeca Romexis 3D Ortho Studio module

Analiza modelu dentystycznego

Wyciski dentystyczne i modele gipsowe zeskanowane przez Planmeca ProMax® 3D mogą być badane i analizowane w module Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio. Moduł ułatwia wykonywanie analiz zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia bazy, oceny zgryzu i dokonywania różnych pomiarów zębów i łuków zębowych.

Planowanie zabiegu 3D

W Planmeca Romexis 3D Ortho Studio można stworzyć plan pracy podzielony na etapy usuwając zęby z wirtualnego układu szczęki, sprawdzając wizualizację przekrojów i punktów stycznych. Wszystkie zastosowane zamiany takie jak : przesunięcia zębów, redukcje na stycznych i usunięcia zębów są podsumowywane w dokładnym planie zabiegów. Plan zabiegów można w prosty sposób konsultować z innymi lekarzami.

Eksport cyfrowych modeli dentystycznych w formacie STL

Moduł Planmeca Romexis 3D Ortho Studio tworzy sekwencję cyfrowych modeli dentystycznych do każdego etapu zabiegu. Modele można eksportować w formacie STL do drukarek 3D lub innych urządzeń używanych przez lekarza.

”Nowy moduł jest świetnym narzędziem do planowania zabiegów ortodontycznych i analizy 3D. Nasze oprogramowanie Planmeca Romexis razem z aparatem Planmeca ProMax 3D dają wszystkie niezbędne narzędzia dla ortodontów: ten sam system jest używany do otrzymywania obrazów cefalometrycznych i CBCT , zdjęć twarzy 3D i skanów modeli dentystycznych, do tworzenia analiz cefalometrycznych, a teraz także do planowania zabiegów ortodontycznych i analiz 3D”, powiedziała Pani Helianna Puhlin-Nurminen, v-ce Prezes Działu Digital Imaging and Applications w Planmeca Oy.

Planmeca Oy i Grupa Planmeca
Planmeca Oy jest jednym z największych producentów sprzętu stomatologicznego, którego produkty są eksportowane do ponad 120 krajów na świecie. Centrala firmy znajduje się w Helsinkach, w Finlandii. Firma jest liderem w wielu segmentach rynku dentystycznego, projektuje i produkuje pełną gamę sprzętu dentystycznego w tym unity dentystyczne, panoramiczne (2D) i tomograficzne (3D) aparaty rentgenowskie oraz zaawansowane oprogramowanie. Planmeca jest największą prywatną firmą w branży sprzętu dentystycznego, która silnie inwestuje w swój dział R&D.
Planowany obrót Grupy Planmeca w 2013 roku ma wynieść około 760 milionów EUR, zatrudnienie wynosi ponad 2,500 osób.
www.planmeca.com