Vuoden 2018 teknologiajohtajat valittiin: Planmecan Vesa Varjonen ja MetGenin Matti Heikkilä ovat vaikuttaneet suomalaisen teollisuuden uudistumiseen

Uutinen
16 maalis 2018

Suomalaisista teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo on valinnut vuoden 2018 teknologiajohtajiksi Planmecan teknologia- ja tutkimusjohtajan Vesa Varjosen ja MetGenin teknologiajohtajan Matti Heikkilän.

Vuodesta 2010 lähtien myönnetty tunnustuspalkinto jaetaan 19.3. suuryritysten ja pk-yritysten kategorioissa. Tällä kertaa valinnassa painottuivat yritykset, jotka ovat omilla toimillaan uudistaneet suomalaista teollisuutta.

”Suomen teollisuus on voimakkaassa muutoksessa, ja pk-yrityksillä on tärkeä rooli uuden liiketoiminnan kasvattamisessa. Planmeca ja MetGen ovat tästä huippuesimerkkejä: Planmeca on tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä luonut koko alaa uudistavia innovaatioita. MetGen taas on lähtenyt rohkeasti kehittämään täysin uutta teknologiaa kansainvälisille markkinoille ja kyennyt rakentamaan vaikuttavan kumppaniverkoston taakseen”, kuvaa tuomariston puheenjohtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä.

Suomalaisen terveysteknologian vientiä maailmalle: Planmeca

Planmeca on yksi maailman johtavista hammashoitolaitteiden valmistajista, tuotteita viedään yli 120 maahan. Vuonna 1971 perustettu terveysteknologiayritys on malliesimerkki yhtiöstä, joka kehittää dynaamisesti maailman johtavaa teknologiaa – yrityksessä kiteytyy suomalaisen valmistavan teollisuuden uudistuminen.

"Planmeca ei ole yrityksenä ikinä valmis, eivätkä tuotteemme koskaan lakkaa kehittymästä. Ilman tätä mentaliteettia innovointi organisaatiossa kuolee", toteaa Planmecan perustaja ja toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä. Terveysteknologia-ala kasvaa Suomessa ja liikevaihdosta suurin osa tulee viennistä.

Vesa Varjonen on työskennellyt jo yli 25 vuotta monenlaisissa tehtävissä lääketieteellisen kuvantamisen parissa. Planmecalla vuodesta 2004 työskennellyt Varjonen nousi teknologia- ja tutkimusjohtajaksi vuonna 2015.

"Kasvuhalu ja motivaatio huokuvat esimerkin voimasta. Vesa Varjonen on tällainen esimerkki. Hänessä yhdistyvät vahva osaaminen, teknologian ja tutkimusmaailman syvä ymmärrys sekä vuosikymmenten ammattitaito", Kyöstilä kertoo.

"Nopeasti kehittyvässä maailmassa toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu entisestään, ja tässä Vesan rooli on tärkeä. Vesa onkin aktiivisesti mukana tekemässä yhteistyötä eri yliopistojen, tutkimusryhmien ja startup-yritysten kanssa."

Varjonen on koulutukseltaan lääketieteellisen tekniikan diplomi-insinööri.

"Palkintoraadin keskustelussa nousi myös esille, kuinka tärkeää monialainen koulutus ja osaaminen on tulevaisuuden teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä", toteaa Juvonen.

Malliesimerkki uudistavasta voimasta: MetGen

MetGen Oy on entsyymituottaja, jonka tuotteet palvelevat laajaa kirjoa toimijoita sellu- ja paperiteollisuudesta jätevedenpuhdistamiseen sekä biopolttoaineisiin. Cleantech-yrityksen valmistamien entsyymien valttikortti on geneettinen räätälöinti, joka auttaa niitä kestämään vaativiakin olosuhteita. MetGen on kyennyt kokoamaan merkittävän määrän julkista rahoitusta kehittääkseen kumppaniensa kanssa uusia kestäviä tapoja parempaan raaka-aineiden käyttöasteeseen ja prosessien parantamiseen.

"Teknologiajohtaja Matti Heikkilä on henkilönä erittäin hyvä verkottuja. Hän ei pelkää lähestyä isojakaan pelureita, mikä on tärkeä ominaisuus kasvukiidossa olevalle pk-yritykselle. Heikkilä on roolimalli muille pk-yrityksien teknologiajohtajille näyttäessään, kuinka uusia ekosysteemejä rakennetaan EU-tukea hyödyntäen ja miten Suomea uudistetaan luomalla uusia, kestäviä ratkaisuja teollisuuteen", toteaa Juvonen.

MetGenin vahvuuksia on uusien ratkaisujen tuominen laboratorioista markkinoille. Useissa tapauksissa juuri Heikkilä on ollut ajamassa uusia tuotteita nopeasti käytännön sovelluksiin.

"Matti on käytännössä omin käsin luonut kokonaisen arvoketjun tyhjästä. Hän jatkaa edelleen periksiantamattomalla sykkeellä uusien teknologioiden luomista myynnin tukena", kertoo MetGenin toimitusjohtaja Alex Michine. Heikkilän ansioiksi voidaan lukea MetGenin tuotekehitysalusta, jonka avulla MetGen kykenee tuomaan uusia tuotteita ideasta markkinoille alle viidessä kuukaudessa – maailman johtava tehokkuus alalla. Hänen johdollaan tuotteiden valmistusprosessin päästöt on saatu minimoitua käytännössä nollaan.

Heikkilä vastaa päätoimensa lisäksi MetGenillä markkinoinnista ja uusien liiketoimintojen kehityksestä.

"Matin rakentamat ekosysteemit maksimoivat kaikkien tahojen saaman hyödyn. Hänellä on uskomaton kyky muovata kokonaisia toimialoja visiollaan", Michine hehkuttaa.

"On ällistyttävää, kuinka hän kykenee välittämään visiomme niin yrityksen sisällä kuin rahoittajienkin keskuudessa, erityisesti niinkin kompleksisella alalla kuin biotuoteteknologiassa."

Vuoden teknologiajohtaja -palkinto
Vuoden teknologiajohtaja -tunnustuspalkinto jaetaan jo kahdeksatta kertaa tunnustuksena teknologiajohtajalle, joka on työllään vaikuttanut yrityksensä teknologiakyvykkyyteen ja kasvumahdollisuuksiin, toimii inspiroivana johtajana sekä vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisissa verkostoissa. Palkinnon saajan valitsee Suomen teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo. Tuomariston puheenjohtajana toimii johtaja Laura Juvonen Teknologiateollisuus ry:stä. CTO-Forum on Suomen teknologiajohtajien yhteisö, joka kokoaa Suomen eri yritysten innovaatio- ja teknologiajohtajat verkostoitumaan, keskustelemaan ja jakamaan ideoita yli toimialarajojen. CTO-Forumin tavoitteena on kasvattaa yritysten ja teknologiajohtajien tekemän työn arvostusta ja tunnettuutta. CTO-Forumin järjestää ja tunnustuspalkinnon jakaa yhteistyössä Business Finland, Teknologiateollisuus ry ja Spinverse. www.ctoforum.fi