Uratarina: ”Planmecalla myös tietotekniikan asiantuntija pääsee vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja elämään”

Blogi
25.9.2018

Kalle Karhu

Kuka?
Kalle Karhu, Tietotekniikan tohtori & Bioinformaatioteknologian diplomi-insinööri
Research Manager, Algorithms
Planmeca Oy

Kalle Karhu on työskennellyt Planmecalla maaliskuusta 2013 lähtien. Vuodesta 2017 alkaen hän on vetänyt Planmecan tutkimus-ja teknologiaosaston algoritmitiimiä, työskenneltyään ensin 3D-kuvantamisen asiantuntijana.

Mikä sai sinut hakemaan Planmecalle töihin?

”Opiskeluaikoinani olin käynyt Planmecalla yritysvierailulla ja pidin yritystä erittäin mielenkiintoisena. Viimeistellessäni väitöskirjaani, otin yhteyttä Planmecalla työskentelevään tuttavaani ja tiedustelin häneltä algoritmeihin liittyvistä työmahdollisuuksista. Kun sitten tutkimusosastolla aukesi 3D-rekonstruktioalgoritmien päivitykseen liittyvä paikka, päätin hakea yritykseen töihin.

Bioinformaatioteknologian diplomi-insinöörinä oli luontevaa hakea terveysteknologian alan yritykseen töihin, vaikka tietotekniikan tohtorina mahdollisuuksia olisi ollut muitakin. Minua kuitenkin motivoi ajatus siitä, että terveysteknologian yrityksessä pääsen kehittämään laitteita ja ratkaisuja, jotka auttavat ihmisten elämää.”

Mitä työsi sisältää?

”Tyypilliseen työpäivääni kuuluu algoritmikoodauksen ohella runsaasti uuden tiedon läpikäymistä ja omaksumista. Teen päivittäin teknologiaseurantaa esimerkiksi lukemalla alan tieteellisiä artikkeleita ja pohdin sen perusteella, mitä teknologian uusia tuulia voisimme mahdollisesti hyödyntää myös Planmecan tuotteissa.

Vaikka koodaammekin pääasiassa yksin, työhön sisältyy paljon myös yhdessä tekemistä. Pyrimme pitämään tiimin kanssa päivittäisiä palavereja, jossa käymme läpi esimerkiksi kehitystyömme tuloksia ja pohdimme, jatkammeko jonkin asian tutkimista vai jätämmekö sen hautumaan ja palaamme siihen kenties vasta myöhemmässä vaiheessa. Jonkin verran teemme myös yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen kanssa eri projektien ja tiedonvaihdon tiimoilta.”

Mikä on työssäsi parasta?

”Parasta on ehdottomasti se, että Planmecalla ei ole asetettu ylärajaa sille, kuinka hyvin tai pitkälle ideoita voi kehittää. On hienoa, kuinka paljon ohjelmistokehitykseen voi Planmecalla vaikuttaa ja määritellä ohjelmiston suuntaa. Omalla tutkimus- ja teknologiaosastollamme pääsen usein lähes puhtaalta pöydältä kokeilemaan uusia juttuja.

Planmecalla osataan arvostaa myös hullua ideointia ja ’propellin pyörittelyä’. Perheomisteisen yrityksen vakaa taloudellinen tilanne ja riippumattomuus kvartaalitaloudesta mahdollistaa pitkäjänteisen tuotekehityksen ja tutkimuksen, mikä on ensiarvoisen tärkeää terveysteknologian alalla. Tiimissämme jokainen voi olla se, joka esittää sen seuraavan idean, jota sitten lähdemme tutkimaan.

Olen ollut myös yllättynyt siitä, kuinka laaja-alaisesti olen pystynyt työssäni hyödyntämään lähes kaikkea sitä, mitä olen opiskellut. Juuri tietynlainen monipuolisuus ja haastavuus ruokkivatkin motivaatiotani tähän työhön. On myös mahtavaa saada olla mukana kehittämässä ratkaisuja, jotka esimerkiksi pienentävät potilaan saamaa säteilyannosta röntgenkuvauksissa.”

Mitä sanoisit Planmecalle töihin hakemista pohtivalle?

”Planmeca tarjoaa todella hyvän ympäristön tutkijoille ja ohjelmistokehityksen asiantuntijoille. Työ on erittäin monipuolista, ja omia vahvuuksiaan voi hyödyntää työssä laajasti. Hyvää ideaa voi kehittää niin hyväksi kuin vain kykenee eikä tutkimustyölle ole määritelty tarkkoja rajoja. Sama pätee myös tuotekehityksen puolella.

Planmecalla tutkimustyössä on myös tietynlaista vapautta ja erityisesti softwarekehityksessä kunkin työntekijän oma kädenjälki myös näkyy, mikä ei välttämättä ole itsestäänselvyys ohjelmistoalalla. Työ Planmecalla on kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa.”

”Planmecalla ei ole asetettu ylärajaa sille, kuinka hyvin tai pitkälle ideoita voi kehittää. Täällä arvostetaan myös pientä hullua ideointia ja propellin pyörittelyä.”

Teksti: Mari Koivunen
Kuva: Dino Azinur