Uratarina: ”Eniten minua motivoi työssäni Planmecan missio: innovaatioilla hyvinvointia ja asiakasarvoa”

Blogi
23.10.2018

Lauri Anttila

Kuka?
Lauri Anttila, TtM, Lääketieteen tekniikka
Testaussuunnittelupäällikkö, Röntgendivisioona
Planmeca Oy

Lauri Anttila aloitti työnsä Planmecalla kesätyöntekijänä ja toimii nykyään röntgendivisioonassa testaussuunnittelupäällikkönä. Laurin innostus Lean-ajatteluun on saanut Planmecalla aikaan testaussuunnittelun uudistusprosessin, jonka ansiosta sekä työskentelytavat että ajatusmallit ovat menneet uusiksi.

Miten päädyit Planmecalle töihin?

”Opiskelin Oulun yliopistossa lääketieteellistä kuvantamista. Hakeuduin opintoihin, koska halusin työn, jolla on merkitystä ja jossa pääsee vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kun opintoni olivat kandivaiheen loppusuoralla, aloin etsiä oman alan kesätyöpaikkoja. Olin kuullut Planmecasta paljon hyvää muun muassa täällä töissä olevalta opiskelukaveriltani, mikä vahvisti entisestään tunnettani siitä, että haluan itsekin juuri Planmecalle töihin.

Hain Planmecalta alun perin kandityöpaikkaa, mutta minulle tarjottiin kesäksi 2015 työtä röntgentuotannon testaussuunnittelussa. Vastuullani oli erään testijärjestelmän kehittäminen. Syksyllä työni jatkui testaussuunnittelun parissa projekti-insinöörinä ja myöhemmin kehitysinsinöörinä. Tein työn ohessa opintoni valmiiksi, ja elokuusta 2018 alkaen olen toiminut röntgendivisioonan tuotekehitysosastolla testaussuunnittelupäällikkönä ja tiiminvetäjänä.”

Mitä työsi sisältää?

”Aloitamme tiimini kanssa päivän yleensä aamupalaverilla, jossa käymme läpi, miten edellispäivän työtehtävät ovat sujuneet, onko työtehtävissä tai tuotannossa tapahtunut jotakin pikaista reagointia vaativaa ja mitä teemme seuraavaksi. Olen vielä aika paljon operatiivisessa toiminnassa mukana, eli teen itsekin ihan käytännön testaussuunnittelutyötä.

Pyrin ohjaamaan tiimiäni Lean-periaatteiden mukaisesti ja päivittäisjohtaminen on keskeinen osa sitä. Olemme ottaneet käyttöön uusia projektinhallinnan työkaluja, kuten Kanban-taulun, jossa työvaiheet ja työtehtävät on visualisoitu erivärisillä muistilapuilla. Taululta kaikkien on helppo nähdä, missä vaiheessa projektia olemme menossa ja mitkä ovat seuraavat stepit.

Palaverit ovat iso osa työtäni, sillä testaussuunnittelu on oikeastaan iso integraatiotiimi, jossa teemme läheistä yhteistyötä tuotannon, oston ja tuotekehityksen kanssa. Testaussuunnittelutiimin tehtävä on määritellä, millä tavoin tuotteet tulee suunnitella, jotta ne voidaan testata ja laadunvarmistus voidaan toteuttaa mahdollisimman sujuvasti. Dialogi eri osastojen välillä on siis ensiarvoisen tärkeää. Jatkossa varmasti keskityn enemmän yritystason testaussuunnittelutoiminnan koordinointiin ja toimintatapojen kehittämiseen.”

Mikä on parasta työssäsi?

”Eniten minua motivoi työssäni Planmecan missio: ihmisten elämänlaatua parantavien ja innovatiivisten terveysteknologiatuotteiden kehittäminen. On hienoa olla osa sitä ja tuottaa omalla työllään asiakkaille arvoa.

Merkityksellistä on myös Planmecan tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet työtehtävien ja urakehityksen osalta. Olen saanut itse vaikuttaa todella paljon työhöni sekä tiimini työskentelytapoihin ja toimintaan. Minulla on erittäin motivoitunut tiimi, jossa kaikki työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja laittavat itsensä likoon.

Arvostan myös Planmecan matalaa hierarkiaa – johtajat ovat valmiita kuuntelemaan ideoita, ja parhaassa tapauksessa ne jalostuvat konkreettisiksi muutoksiksi tai uusiksi tuoteratkaisuiksi. Koen vetäväni yrityksen sisäistä Lean startupia, jossa voin omalla aktiivisella roolillani edesauttaa koko yrityksen kehitystä ja mission toteuttamista.”

Mitä sanoisit Planmecalle töihin hakemista pohtivalle?

”Jos terveysteknologia kiinnostaa ja haluaa työn, jonka kautta voi edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, Planmeca tarjoaa aitiopaikan siihen. Perheyrityksen arvot luovat vakaan ja tuotteliaan työskentely-ympäristön.

Innokkaana ja aktiivisena työntekijänä Planmecalla saa kyllä halutessaan vastuuta ja mahdollisuuden päästä kehittämään toimintaa. Oma harrastuneisuuteni ohjelmointiin ja sähkötekniikkaan varmasti auttoi aikanaan kesätyön saamisessa. Se on myös antanut hyvät valmiudet nykyiseen tehtävääni.”


”Arvostan Planmecan matalaa hierarkiaa – johtajat ovat valmiita kuuntelemaan ideoita, ja parhaassa tapauksessa ne jalostuvat konkreettisiksi muutoksiksi tai uusiksi tuoteratkaisuiksi.”

Teksti: Hanna Lipiäinen
Kuva: Dino Azinur