Plandentin PlanEasyMill™ -jyrsinpalvelulle Avainlippu-alkuperämerkki

Suomalaisen Työn Liitto ry on myöntänyt Plandentin PlanEasyMill™ -jyrsinpalvelulle Avainlippu-alkuperämerkin. Lippu on yhteisömerkki, joka voidaan myöntää Suomessa valmistetulle tuotteelle tai Suomessa tuotetulle palvelulle. Merkin saaneen tuotteen tai palvelun kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia.

Kotimaisuusaste tarkoittaa suomalaisten kustannusten osuutta tuotteen tai palvelun omakustannusarvosta. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen tai palvelun tuotantoon kohdistuvat kustannukset. Palveluyritysten kohdalla on yrityksellä lisäksi oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Suomalaisena yrityksenä Plandent haluaa olla mukana edistämässä ja tukemassa suomalaista työtä ja osaamista. Avainlippu on paitsi tärkeä suomalaisuuden symboli myös konkreettinen merkki panostuksestamme kotimaiseen työhön.

PlanEasyMill™ on Plandentin oma koneistuskeskus, joka valmistaa alihankintana tuotteita hammaslaboratorioille. Palvelussa voi teettää yksilöllisiä implanttijatkeita sekä digitaalisten jäljennösten pohjalta suunniteltuja ja printattuja 3D-malleja. Hammasteknisten töiden lisäksi palvelusta on mahdollista tilata kirurgisiin toimenpiteisiin tarkoitettuja potilaskohtaisesti suunniteltuja ja valmistettuja implantteja.

Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Avainlippu-toimikunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Avainlippu Plandentin PlanEasyMill -palvelulle