Kolme 3D-dataa potilaasta yhdellä Planmecan laitteella

Planmecan 3D-röntgenlaitesarja tarjoaa nyt ainutlaatuisen kolmen 3D-datan yhdistelmän. Yhdellä laitteella käyttäjä voi ottaa potilaan KKTT-kuvan, 3D-kasvokuvan sekä skannata potilaan hampaistosta otetun jäljennöksen tai kipsimallin ja yhdistää nämä tiedot samassa ohjelmistossa. Planmeca tuo ensimmäisenä tämän konseptin markkinoille. Tuloksena syntyy virtuaalipotilas erilaisia kliinisiä tarpeita varten.

Jäljennöksen ja kipsimallin 3D-skannaus

3X3DPlanmeca on lisännyt uuden kuvausohjelman Planmeca ProMax® 3D -röntgenlaitteisiin. Ohjelma on tarkoitettu jäljennösten ja kipsimallien skannaukseen. Skannatut jäljennökset ja kipsimallit tallentuvat välittömästi Planmeca Romexis® -ohjelmistoon 3D-malleina STL-tiedostomuodossa. "Planmeca Romexis -ohjelmistossa 3D-malli jäljennöksestä ja KKTT-kuva voidaan yhdistää ja luoda päällekkäiskuva visualisointia ja suunnittelua varten," kertoo Planmeca Oy:n digitaalituotteiden johtaja Helianna Puhlin-Nurminen. "Yhdistetyssä 3D-mallissa näkyvät potilaan luusto ja kruunut ilman artefakteja sekä pehmytkudokset. Yhdistettyä 3D-mallia voidaan käyttää esimerkiksi implanttien suunnittelussa ja kirurgisten ohjainten valmistuksessa. Oikomishoidon tarpeita varten voidaan 3D-mallia analysoida monipuolisesti Planmeca Romexis® 3D Ortho Studio -ohjelmassa. Ohjelma tarjoaa kattavat työkalut virtuaaliseen hoidon suunnitteluun 3D-mallin avulla. Kaikki 3D-mallit tallennetaan Romexis-tietokantaan potilaan muiden kuvien yhteyteen. 3D-malleja voidaan hyödyntää myös ortognaattisen kirurgian suunnittelussa ja potilaan hoidon edistymisen seurannassa."

Planmeca ProFace® – kasvot 3D-kuvana

Planmeca ProFace® on ainutlaatuinen 3D-kasvokuvajärjestelmä, joka on saatavana koko Planmeca ProMax 3D -tuoteperheelle. Se on suunniteltu täyttämään leuka-alueen ja hammashoidon ammattilaisten erilaiset diagnostiset tarpeet. Järjestelmä ottaa sekä 3D-kasvokuvan että KKTT-volyymin saman kuvauksen aikana. Yhdistelmä tarjoaa lääketieteen ja hammashoidon ammattilaisille tehokkaan työkalun toimenpiteiden suunnitteluun, viestintään kollegoiden ja potilaiden kanssa sekä seurantakuvien dokumentointiin. 3D-kuva voidaan ottaa myös erikseen täysin ilman säteilyä.

Planmeca ProMax® 3D -tuoteperhe – optimaalinen volyymikoko kaikkiin kuvantamistarpeisiin

Planmeca ProMax 3D -tuoteperhe sisältää älykkäitä, monitoimisia röntgenlaitteita, joilla saadaan kattavat ja yksityiskohtaiset tiedot potilaan anatomiasta. Laitteilla onnistuvat digitaalinen panoraamakuvaus, ekstraoraalinen purusiivekekuvaus, kallokuvaus, 3D KKTT -kuvaus, 3D-kasvokuvaus sekä jäljennösten ja kipsimallien skannaus. Laaja volyymikokojen valikoima mahdollistaa kuvausalueen optimoinnin diagnostisen tarpeen mukaan – ja noudattaa aina hammashoidon parhaita käytäntöjä ja säteilyn minimointia koskevaa ALARA-periaatetta (As Low As Reasonably Achievable – Niin matala kuin mahdollista). 

Kaikki potilaan kuvat käsitellään kätevästi samassa Planmeca Romexis -ohjelmistossa.

Planmeca Oy ja Planmeca Group
Planmeca Oy on yksi maailman suurimmista hammashoitolaitteiden valmistajista, ja sen tuotteita myydään yli 120 eri maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on johtava asema useilla eri hammaslaiteteknologian aloilla ympäri maailman. Se valmistaa digitaalisia hoitokoneita, korkealaatuisia 2D- ja 3D-kuvantamislaitteita ja kattavia ohjelmistoratkaisuja. Planmeca on hammaslääketieteen laitevalmistajana alan suurin yksityisomistuksessa oleva yritys. Sen toiminnalle on ominaista vahva sitoutuminen uraauurtavaan tuotekehitykseen ja suunnitteluun. Planmeca Groupin palveluksessa on yli 2 500 työntekijää, ja vuoden 2013 liikevaihtoennuste on noin 760 miljoonaa euroa.
www.planmeca.com