Täydellinen kasvo- ja kalloalueen kuvantamisjärjestelmä

 


SCARA-teknologia

Planmeca ProMax® perustuu äärimmäisen pitkälle kehitettyyn SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) -teknologiaan, joka tuottaa vaivattomasti joustavat, täsmälliset ja monimutkaiset liikkeet, joita kasvo- ja kalloalueiden kuvantaminen edellyttää.

SCARA (Selectively compliant articulated robot arm)

SCARAn edut käyttäjälle

Tarkat ja vapaat varren liikkeet mahdollistavat useampien eri kuvantamisohjelmien käytön kuin käytettäessä muita, kiinteästi pyöriviä röntgenlaitteita. SCARA tukee edistyksellisiä kuvantamisominaisuuksia, sekä jo käytössä olevia että vasta tulevaisuudessa käyttöön otettavia.Kaikki tarvitsemasi kuvantamisohjelmat

Planmeca ProMax® -röntgenlaitteet tukevat laajinta käytettävissä olevien kuvantamisohjelmien valikoimaa – kaikkiin kliinisen työskentelyn tarpeisiin. Lisäksi voit valita erilaisten potilaiden ja diagnostiikkatarkoitusten edellyttämät valotusmuodot varmistaaksesi, että potilaat saavat mahdollisimman vähäisiä säteilyannoksia.

Standard: Basic panoramic programs

Standard panoramic
Lateral TMJ (closed & open)
PA TMJ (closed & open)
PA sinus

Standard 

Child (Paediatric) mode for each standard and optional program to reduce the dose

Optional 

Horizontal and vertical segmenting for panoramic program

Optional 

True Bitewing

Optional: Advanced panoramic programs

Interproximal panoramic
Orthogonal (perio) panoramic
Lateral-PA TMJ
Lateral multiangle TMJ
PA multiangle TMJ
PA linear sinus
Lateral sinus

Optional: Tomography programs

Digital linear tomography in digital unit
True linear tomography or Linear tomography in film unit

Panoraamakuvantaminen

Panoraamakuvantamisen vakio-ohjelman lisäksi käytettävissä ovat seuraavat ohjelmat:

Interproksimaalipanoraamaohjelma: tuottaa kuvan, jossa hammasvälikontaktit ovat auki. Käytetään useimmiten karieksen paikantamiseen.

Ortogonaalipanoraamaohjelma: tuottaa kuvan, jossa alveoliharjanne näkyy selvästi, mikä helpottaa diagnosointia. Ihanteellinen parodontologiseen kuvantamiseen ja implanttien suunnitteluun.

Ekstraoraaliset purusiivekkeet

Purusiivekepanoraamaohjelma: käyttää paranneltua interproksimaalista geometriaa. Sen tuloksena syntyy ekstraoraalinen purusiivekekuvapari, ja potilaan saama säteilyannos on erittäin vähäinen.

Sinuskuvantaminen

Sinusohjelmat tuottavat selkeän näkymän yläleuan sinusonteloista.

 

Panoraamaohjelman vaaka- ja pystysuuntainen segmentointi

Vaaka- ja pystysuuntaisella segmentoinnilla kuva voidaan rajata vain kohdealueeseen. Kokonaiseen panoraamakuvaan verrattuna potilaan säteilyannos vähenee jopa 90 %.

TMJ-kuvantaminen

TMJ-kuvantamisohjelmat tuottavat lateraalisia tai posteroanteriorisia näkymiä auki tai kiinni olevista leukanivelistä. Kuvauskulma ja -asento voidaan säätää potilaan yksilöllisen anatomian mukaan.

Lateraali- ja posteroanteriorissuunnan TMJ-ohjelma tallentaa samasta röntgenkuvasta sekä lateraalinäkymän että posterioanteriorisen näkymän. TMJ-kuvantamisen monikulmaohjelmat tuottavat röntgenkuvia kolmesta eri kulmasta joko lateraali- tai posteroanteriorissuunnassa.


 Vähäisen säteilyannoksen lapsikuvaus

Lapsikuvauksessa potilas saa huomattavasti tavallista vähäisemmän säteilyannoksen kaikissa ohjelmissa,
koska kuvausaluetta ja kuvausarvoja on pienennetty.
Panoraamaohjelmassa myös tarkka kerros on kapeampi.

 


 

Tomografian uudet mahdollisuudet

Planmeca ProMax® 2D -tomografiaohjelmat tuottavat täsmällistä tomografiatietoa implanttien ja kirurgisten toimenpiteiden analysoinnin, suunnittelun ja jälkiseurannan tarpeisiin.

Tomografiaohjelmat sisältävät paljon erilaisia manuaalisia ja automaattisia poikkileikkaus- ja pituussuuntaisia kuvantamisohjelmia ja niiden yhdistelmiä. Yhdistelmätomografia tuo arvokkaan lisän implanttien suunnitteluun integroimalla poikkileikkaus- ja pituussuuntanäkymät samaan röntgenkuvaan. Poikittais- ja pitkittäisnäkymät näyttävät saman kohdan kahtena kohtisuorana projektiona, joten ne antavat kohteesta kolmiulotteista tietoa samalla suurennuksella.


 

Helppo päivittää 2D:stä 3D:hen

Planmeca ProMax® – kannattava investointi tulevaisuuteen

Planmeca ProMax® 2D voidaan helposti päivittää uusimpien tekniikoiden mukaiseksi. Laitteen modulaarinen rakenne mahdollistaa laitteen helpon muuntamisen useiden erilaisten kuvantamismuotojen mukaiseksi. Lisäksi ohjelmistopohjainen ja joustava SCARA-teknologia takaa, että hyödyt laitteestasi pitkälle tulevaisuuteen.

Haluatpa päivittää 2D-laitteesi 3D-laitteeksi tai lisätä kefalometrisen varren, Planmecalla on sinua varten oikea ratkaisu. Yksittäisiä ominaisuuksia voidaan asentaa ennen toimitusta tai lisätä myöhemmin, joten Planmeca ProMax on markkinoilla olevista all-in-one-röntgenlaitteista joustavin.