Planmeca ProMax 2D S2

2D-kuvantamisen perustarpeisiin.Kaikki tarvitsemasi kuvantamisohjelmat

Planmeca ProMax® -röntgenlaitteet tukevat laajinta käytettävissä olevien kuvantamisohjelmien valikoimaa – kaikkiin kliinisen työskentelyn tarpeisiin. Lisäksi voit valita erilaisten potilaiden ja diagnostiikkatarkoitusten edellyttämät valotusmuodot varmistaaksesi, että potilaat saavat mahdollisimman vähäisiä säteilyannoksia.

Standard: Basic panoramic programs

Standard panoramic
Lateral TMJ (closed & open)
PA TMJ (closed & open)
PA sinus

Standard 

Child (Paediatric) mode for each standard and optional program to reduce the dose

Optional 

Horizontal and vertical segmenting for panoramic program

Optional 

Bitewing

Panoraamakuvantaminen

Vakiopanoraamaohjelma.

Ekstraoraaliset purusiivekkeet

Purusiivekepanoraamaohjelma: käyttää paranneltua interproksimaalista geometriaa. Sen tuloksena syntyy ekstraoraalinen purusiivekekuvapari, ja potilaan saama säteilyannos on erittäin vähäinen.

Sinuskuvantaminen

Sinusohjelmat tuottavat selkeän näkymän yläleuan sinusonteloista.

 

Panoraamaohjelman vaaka- ja pystysuuntainen segmentointi

Vaaka- ja pystysuuntaisella segmentoinnilla kuva voidaan rajata vain kohdealueeseen. Kokonaiseen panoraamakuvaan verrattuna potilaan säteilyannos vähenee jopa 90 %.

TMJ-kuvantaminen

TMJ-kuvantamisohjelmat tuottavat lateraalisia tai posteroanteriorisia näkymiä auki tai kiinni olevista leukanivelistä. Kuvausasento voidaan säätää potilaan yksilöllisen anatomian mukaan.


 Vähäisen säteilyannoksen lapsikuvaus

Lapsikuvauksessa potilas saa huomattavasti tavallista vähäisemmän säteilyannoksen kaikissa ohjelmissa,
koska kuvausaluetta ja kuvausarvoja on pienennetty.
Panoraamaohjelmassa myös tarkka kerros on kapeampi.

 

Helppo päivittää 2D:stä 3D:hen

Planmeca ProMax® – kannattava investointi tulevaisuuteen

Planmeca ProMax® 2D voidaan helposti päivittää uusimpien tekniikoiden mukaiseksi. Laitteen modulaarinen rakenne mahdollistaa laitteen helpon muuntamisen useiden erilaisten kuvantamismuotojen mukaiseksi. Lisäksi ohjelmistopohjainen ja joustava SCARA-teknologia takaa, että hyödyt laitteestasi pitkälle tulevaisuuteen.

Haluatpa päivittää 2D-laitteesi 3D-laitteeksi tai lisätä kefalometrisen varren, Planmecalla on sinua varten oikea ratkaisu. Yksittäisiä ominaisuuksia voidaan asentaa ennen toimitusta tai lisätä myöhemmin, joten Planmeca ProMax on markkinoilla olevista all-in-one-röntgenlaitteista joustavin.